Darimi’nin peygamber anlayışı: (Sünen’inin Mukaddimesi Çerçevesinde)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: Arafat Aydın

Supervisor: AYNUR URALER

Abstract:

DÂRİMÎ’NİN PEYGAMBER ANLAYIŞI (Sünen’inin Mukaddimesi Çerçevesinde) Araştırma Giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte Dârimî’nin hayatı ve kişiliği ile birlikte Sünen isimli eseri ve bu eserin Mukaddime’si tanıtılmıştır. Birinci bölümde Dârimî’nin Hz. Peygamber’i nasıl anladığı naklettiği rivayetler üzerinden tetkik edilmiştir. Bu anlamda Hz. Peygamber’in peygamberliğine delil olarak naklettiği rivayetlere ve O’nun (s.a.) üstünlüğünü ifade ettiğini bildirdiği rivayetlere bu bölümde değinilmiştir. İkinci bölümde ise hadis ilmine göre rivayetlerin güvenilirliği/sağlamlığı tetkik edilmiştir. ABSTRACT DARIMI’S COMPREHENSION FOR PROPHET (In the Frame of Muqaddimah of His Sunan) The thesis consists of two sections. The life and personality of Darimi and his book named Sunan of Darimi and also the preface of this book have been given in the Introduction. It was scrutinized that how Darimi understood Prophet (Peace be upon him) and how he transferred the narrations in the first section. Meanwhile, the narrations showing his prophecy and superiority were dealt with in this section. The reliability/authenticity of narrations according to science of hadith were investigated in section two.