Türk Medeni Kanunu`nda bakım nafakaları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZGE UZUN

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

TÜRK MEDENİ KANUNU'NDA BAKIM NAFAKALARI Bu çalışmada Türk Medeni Kanunu'ndaki bakım nafakaları incelenmiştir. Bakım nafakaları, eşlerin birbirlerine ve çocuklarına karşı olan bakım yükümlülüğünden doğmaktadır. Eşlerin birbirlerine karşı olan bakım yükümlülüğü, evlilik birliğinin kurulması ile doğar. Eşlerden biri, bu yükümlülüğünü yerine getirmediğinde, diğeri, mahkemeye başvurarak kendisinden tedbir nafakası talebinde bulunabilir. Boşanma ve ayrılık davası sırasında da hakim kendiliğinden eşlerden biri ve varsa çocuklar lehine tedbir nafakasına hükmeder. Evlilik birliğinin sona ermesi ile kural olarak eşler arasındaki bakım yükümlülüğü sona erer. Bununla birlikte Kanun belli şartlarla ve sınırlı olarak bu yükümlülüğün eşlerden biri lehine devam edebileceğini düzenlemiştir. Yoksulluk nafakası olarak adlandırılan bu yükümlülük, bakım yükümlülüğünün evlilik sonrasındaki uzantısıdır. Yoksulluk nafakası, boşanmada daha az kusurlu olan ve boşanma sebebiyle yoksul duruma düşen ya da düşecek olan eş tarafından istenebilir. Hakim bu nafakaya istem olmadan kendiliğinden karar veremez. Eşlerin çocuklarına karşı olan bakım yükümlülüğü, evlilik birliğinden ve velayet hakkından bağımsızıdır. Bu sebeple bu yükümlülük, evlilik birliği içinde doğan çocuklara karşı olduğu kadar evlilik dışında doğan çocuklar ve evlat edinilmiş çocuklara karşı da söz konusudur ve evlilik birliğinin sona ermesi halinde de iştirak nafakası olarak devam eder. Hakim, boşanma davasından sonra velayet kendine bırakılmayan eş tarafından ödenecek iştirak nafakasına kendiliğinden karar verir. ABSTRACT THE MAINTENANCE IN TURKISH CIVIL CODE The alimony is analised is this work which arises from the couples duty of maintenance to each other and to their children. The couples duty of maintenance to each other arises by the establishment of conjugal community. If one of the spouses does not fulfill his/her duty of maintenance to other one, the latter can require temporary alimony in the court. Judge is entitled to decide temporary alimony in favor of one of the spouses and children in divorce and limited divorce cases. As a law of rule the couples duty of maintenance to each other ceases by the breakage of conjugal community altough in certain circumstances Law limitedly allows the continuity of this duty in favor of one of the spouse. It is named as alimony after divorce which arises after the breakage as an extension of couples duty of maintenance to each other. This alimony can be required by the spouse who has less faults in reasons of divorce and becomes poor or going to be poor under the reason of divorce. Judge is not entitled to decide alimony without the requirement of one of the spouses. The partners duty of maintenance to their children is independent from conjugal community and the parental right. Due to this, it must be fulfilled also by the partners of the children who are not borned in marriage relationship and adopted. This duty continues as a child support after the end of conjugal community. Judge is entitled to decide child support which one of the spouse who has not got the parental right is under the right to pay after the divorce case even there was no requirement.