Nedžad İbrişimović’in hayatı ve eserleri (1940-2011)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Zibija Arnautović

Consultant: SEMA UĞURCAN

Abstract:

Nedzad İbrişimoviç romanlarında insan bilinci ve haksızlığa uğrayan insan psikolojisi üzerine odaklanmıştır. Romanlarında bütün haksızlıklara ve yolsuzluklara rağmen adalet seçilmiştir. Yeraltı bakış açısından dünya ve insanlar ile ilgili gözlemler sunulmuştur. Ebedi romanında ebedi ve huzurlu bir hayatın yollarını araştırır ve sorgular. Nedzad İbrişimoviç’in hikayelerinde değişik konular ile tuhaf insan karakterleri üzerinde durulur.. ABSTRACT In the novels, Nedzad İbrişimoviç focused on human consciousness and psychology of of trauma. The justice is chosen in spite of corruption and injustice. The world is presented from underground perspektive and human observations. İn the novel “ Eternal ” Nedzad investigates and seeks answers for peaceful life paths of flow consicousness in the frame of eternal life of one human being. Nedzad İbrişimoviç in his stories accentuates different and unusual themes and story characters.