The effects of pressure and temperature parameters on product quality and their optimization with Taguchi Method in plastic injection moulds


Creative Commons License

Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Technical Education, Machine Education, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: ÖMER ŞABAN KAMBER

Co-Supervisor: Mustafa Kurt

Supervisor: Oğuz Girit

Abstract:

Plastik parçalar, yaşantımızın birçok alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Plastik parçaların üretimi, diğer malzemelerden yapılmış parçalara göre daha ucuz, hızlı ve kolay olması nedeniyle günümüzde değişik parçaların üretiminde kullanılan plastiklerin miktarı hacim bakımından metalleri ve seramikleri çok gerilerde bırakmıştır. Ancak plastik parçaların üretim sürecinde boyutsal kararlılık, estetik ve kalite yönlerinden kararlı bir üretimin sağlanması her zaman mümkün değildir. Enjeksiyon kalıplama hatalarını önlemek için enjeksiyonla kalıplama sırasında optimum çalışma şartlarının sağlanması gerekir. Bu çalışmada, kalıp ve makinedeki aşınma, ölçme cihazlarındaki hassasiyet ve kalibrasyon yetersizliği, hava şartları ve ham maddelerdeki değişiklikler ve voltajdaki dalgalanmaların elde edilen parça kalitesi üzerinde etkili oldukları belirlendi. Teorik ve deneysel çalışmalarda basınç, sıcaklık ve enjeksiyon zamanı değerleri, enjeksiyon makinesindeki ölçme cihazları yerine kalıp içerisine yerleştirilen sensörlerden alındı. Basınç, sıcaklık ve enjeksiyon zamanı Taguchi Yöntemi ile elde edilen plana göre ölçüldü. Üretim hatalarını minimize etmek üzere boyutlar, distorsiyon ve dairesellik hataları belirlendi. Kaliteli bir ürün ve minimize edilmiş üretim hataları için gerekli basınç, sıcaklık ve enjeksiyon zamanı değerleri optimizasyon teknikleriyle elde edildi.