Yoksulluğu azaltıcı bir politika olarak yaygın eğitim politikası: Moğolistan örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: OYUN ERDENE ERDENE

Supervisor: MURAT ÇOKGEZEN

Abstract:

Son yıllarda hızla artan yoksulluk ile birlikte hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yoksulluğu önlemek amacıyla çeşitli politikalar uygulanmaktadır. Bu politikalar içinde yaygın eğitim, avantajlarının ve özelliklerinin ülke yapısına uygun olması gerekçesiyle gelişmekte olan ülkelerde çok sık uygulanmaktadır. Bu çalışma, yoksulluğu azaltıcı bir politika olarak yaygın eğitim ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın eğitimin yoksulluğu azaltma üzerindeki etkisini inceleyen bir literatür taraması niteliğindedir.Konu ile ilgili yayınlanmış kitaplar, makaleler ve diğer veriler incelenmiş, elde edilen sonuçlar konu ile ilişkilendirilerek yorumlanmıştır. Sonuçlar, yaygın eğitim programlarının başarısını olumsuz etkileyen, istenen sonuçları elde etmesini engelleyen bazı aksaklıklar olsa da, yaygın eğitimin gelişmekte olan ülkelere uygun bir model olduğunu ve yoksulluğu azaltmada olumlu etkisinin olduğunu göstermektedir. Diğer yönden Moğolistan örneği ele alınmış, Moğolistan’da uygulanan yaygın eğitim politikaları, ulaşılan sonuçlar, yaygın eğitimin yoksulluğu azaltmadaki başarısı ve yaygın eğitim sektöründe yaşanan sorunlar incelenmiş, ülke örnekleri ile karşılaştırılarak bazı öneriler sunulmuştur. ABSTRACT In recent years, there are various policies to alleviate poverty in both nationally and internationally level. In these policies, non-formal education is suitable in developing countries according to its features and advantages and is applied too often. The article has examined the inpact on poverty reduction of non-formal education in developing countries as a policy to reduce poverty. In this research the method of literature has used. Books, articles and other data related to topic were analyzed. Moreover, five countries were selected and analyzed. The obtained data were interpreted in relation to each other. The results of examples and studies show that non-formal education is suitable model for developing countries and its very effective on reducing poverty. At the same time, examples of Mongolia are discussed. Non-formal education policies implemented in Mongolia, the results of its policies and common problems encountered in non-formal education programs has been compared and some suggestions are presented.