Basel II kriterlerinin Türkiye’deki Kobi’lere etkisi ve bunun sonucunda yaşanan şirket birleşmeleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Tuğçe Türkmen

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Türk ekonomisinin büyük kesimini oluşturan KOBİ’ler küresel rekabete karşı koymak için büyük çaba sarfetmektedirler. KOBİ’ler istihdamın büyük bölümünü sağladıklarından dolayı Türk ekonomisinin vazgeçilmez bir unsurudur. Basel II bankacılık uygulaması, bankacılık kesimi ve işletmelerin mali portrelerinin iyi anlaşılması ve risklerin açıkça ortaya konması açısından önemli bir adım olarak görülmektedir. Basel uygulamasının mali yapısı güçlü ve kayıt altında olan işletmelerin finansman ihtiyaçlarını daha kolay ve ucuz maliyetlerle sağlayabileceği bir sistem olarak görülmektedir. Diğer taraftan standartlara uygun bir muhasebe kaydı ve firma mali durumunu gösterir bir finansal tablosu olmayan işletmeler neredeyse kredi alamayacak yada yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalabileceklerdir. Uygulamanın hayata geçmesi ie birlikte işletmeler bankacılık sektörü tarafından kolaylıkla anlaşılır olabileceklerdir. Basel kriterlerinin gereklerini yreine getirmemeleri durumunda şirketler, finansal ihtiyaçlarını karşılamak için kayıt dışı faaliyetlerin artmasına neden olabileceklerdir. Bu çalışma ile KOBİ’lerin önemi, uzun dönemde işletmelere büyük faydalar sağlayacak Basel II uygulamasının anlatılması ve şirketlerin rekabet güçlerini koruyabilmek için ihtiyaç duydukları finansman ihtiyacını birbirleri ile birleşme ve satınalma yoluyla gerçekleştirebilmelerini düşünmeleri amaçlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, birleşme ve satınalma kavramlarını açıklayabilmek, uygulamaya geçirme konusunda firmalarımıza yol göstermeyi hedeflemek ve danışmanlık hizmeti almadan önce genel hatlarıyla konuyu anlamaları ve kendi yol haritalarını belirlemelerini sağlamaktır. SUMMARY SME’s who represent the largest part of Turkish economy spend much effort in order to resist the global competition. They accomodate the large part of the employment and they are one of the vital components of the Turkish economical life. This implementation will be an important step in order to well undestand the banking and private sectors financial status and risks. Basel II application is seen as a system which allows financially strong and registered firms to satisfy their financial requirements much easier and cheaper. On the other hand, firms that don’t keep their books according to the standarts and that don’t produce financial statements would pay high costs for the credit or even couldn’t take it. It is clear that they will be better understood by the banks after the implementation. On the contrary companies that couldn’t efford the necessities of the Basel application may cause increased unregisteration in order to satisfy their financial requirements. This thesis aims to underline the importance of the SME’s, explain the benefits of the Basel II application on the companies in the long term and encourage them to think about the merger and acquisitions if they don’t want to loose their companies. This study tries to explain the concept of merger and acquisitions and determine the road map for the companies that are intending to implement these and make them understand the subject in general before taking the consultancy services.