Vergi yükünün gayrimenkul yatırımlarına etkisi ve Türkiye uygulaması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Mehmet Kalender

Supervisor: ÖMER ÖNALAN

Abstract:

Anahtar Kelimeler :Vergi, Vergi Yükü, Gayrimenkul, Yatırım, Türkiye Uygulaması Vergi Yükünün Gayrimenkul Yatırımlarına Etkisi ve Türkiye Uygulaması Vergi Yükü, genel olarak bir ekonomide belirli bir zaman periyodu içerisinde toplanan vergi gelirlerinin toplam milli gelire oranıdır.Likiditesinin düşük olmasından dolayı gayrimenkul yatırımları ölü yatırımlar olarak tanımlanmaktadır.Ancak ikincil piyasalar aracılığı ile yapılacak gayrimenkul finansmanı ve vergi yükünün adaletli dağılımı ile gayrimenkul sektöründeki kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınabilecek ve ekonomiye likidite kazandırılacaktır. Bu çalışma, vergi yükünün diğer etkenlere göre, gayrimenkul yatırımlarına etkisini ve OECD ülkeleri ile Türkiye’deki vergi yükü karşılaştırmasını, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında Türkiye’deki çeşitli sektörlere ait vergi yükü analiz edilerek gayrimenkul sektöründeki vergi yükünün, gayrimenkul yatırımlarına olumlu ve olumsuz etkilerini tartışmaktadır. Keywords :Tax, TaxBurden, Real Estate, İnvestment, Application in Turkey ABSTRACT The Effect of TheTax Burden on Real Estate Investments and Application in Turkey Tax burden is the proportion of tax incomes collected in a definite tıme period in an economy to national income, as a rule.Real estate investments are considered as dead investments as their liquidity is low.But by the real estate funding that would be done through secondary markets and by diffusion of tax charge in an equitable way, the unregistered economy in real estate sector could be controlled and liquidity could be provided in economics. This study analyzes the positive and negative effects of tax charges of real estate sector on real estate investments and the effects of tax charges on real estate investments and the comparison of tax charges in OECD countries and Turkey by the analyses of tax charges in different sectors in the years of 2010, 2011 and 2012.