1980 sonrası Dünya Bankası ve Türkiye ilişkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: İLKER EKER

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

1944 yılında “BrettonWoodsSistemi”nin önemli bir parçası olarak kurulan Dünya Bankası, uluslararası parasal sistemde dünyadaki kalkınma yardımı kaynaklarının en önemli aktörlerinden birisi olarak öncü bir rol ve önemli misyonlar üstlenmiştir. Kuruluş amacı; sayıları çoğalmış bulunan üye ülkelere, savaşta yıkılmalara uğramış veya az gelişmiş ülkelerin kalkındırılması için 35-50 yıllık vadeyle kredi sağlayarak yardım etmek, gelişmiş ülkelerin mali olanaklarını gelişme yolundaki ülkelere kanalize ederek dünya genelinde yaşam kalitesini arttırmak ve fakirliği azaltmak olarak lenebilir.Banka, kuruluşundan bu yana kalkınmakta olan ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağlayabilmek için önemli proje ve hükümet programlarını desteklemiştir. Bankanın misyonu zaman içinde değişen dünya konjonktürüne paralel olarak dönüşüm sergilemiştir. Türkiye, Dünya Bankası'na 1947 yılında üye olmuş ve ilişkiler güçlendirilerek günümüze kadar gelmiştir. Özellikle 24 Ocak 1980’de açıklanan Türk ekonomisini liberalleştirme programı çerçevesinde mal, döviz, sermaye ve emek piyasalarında serbestleşme yönünde çeşitli uygulamalara gidilmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, diğer uluslararası kuruluşlarla olduğu gibi, Türkiye-Dünya Bankası ilişkileri daha güçlü hale gelmeye başlamış ve Türkiye’nin Dünya Bankasındaki kredi portföyü artmıştır. Anahtar Kelimeler: Dünya Bankası, BrettonWoods Sistemi, Kredi Portföyü, Türk Ekonomisi ABSTRACT The World Bank, built as an importantpart of theBrettonWoodsSystem in 1944, undertookimportantmissionsand a pioneer role as an importantactorforthedevelopmentaidsources in theinternationalmonetarysystem. The Bank has supportedimportantprojectsandgovernmentprogrammes in ordertoensureeconomicalandsocialimprovement of thedevelopingcountries since it wasfounded. Themission of the Bank has transformed in ordertoaccommodatewithworldconjuncturewhich is variedthroughout time.Thepurpose of the Bank, whichmultipliedthenumber of membercountriesforthedevelopment of lessdevelopedcountries in thewarorthat has maturity of 35-50 years of providingcredittohelpthedevelopedcountriesbychannelingfinancialopportunitiestodevelopingcountriesaroundtheworld can be summarized as improvequality of life andreducepoverty. Turkeybecame a member of The World Bank in the 1947 andtherelationship has reacheduptodaybysolidifying. Variousapplications, notably, withintheframework of “LiberalizationProgramme of TurkishEconomy”, disclosed in 24th January 1980, havebeenimplemented in thedirection of liberalization in commodity, exchange, capitalandlabormarkets. Paralleltotheseimprovements, as withotherinternationalorganizations, relationshipbetweenTurkeyand World Bank startedto be strongerandTurkey’screditportfolio in World Bank continuedincreasingly. Keywords: World Bank, TheBrettonWoodsSystem, Credit Portfolio, TurkishEconomy