Bir finansal varlık, yatırım ve ödeme aracı olarak altın ve Türk finans piyasasında altına yönelik algı analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kadir Has University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Insurance And Fınance, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: YAKUP ALPER YAKUPOĞLU

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ahmet Yoruk

Co-Consultant: Mustafa Okur