Türkiye`de ihracatı teşvik tedbirleri, bu teşvik tedbirlerinden yararlanma koşulları ve muhasebeleştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: GÖKTÜRK KALKAN

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Bu tezde amaç, Türkiye'de ihracatı teşvik tedbirleri hakkında bilgi vermek ve muhasebeleştirilmelerinin nasıl yapıldığını gösterebilmektir. İhracat teşvik tedbirleri; ihracatın artması için, ülke kaynaklarının üretime kaydırılması için alınan önlemler bütünüdür. Türkiye'de ihracatı teşvik tedbirleri 1980 öncesi ve sonrası olarak incelenebilir. 1980 öncesi, ekonomide ithal ikameye dayalı bir sanayileşme benimsenmişti. Bundan dolayı, ihracat teşvik tedbirleri nicel ve nitel yönünden çok çeşitli olmamıştır. 1980 sonrası, ekonomide ihracata dayalı bir sanayileşme politikasına geçilerek, ihracat ekonominin lokomotif sektörü haline getirildi. Bunun sonucunda, ihracat teşvik tedbirlerinin sayısı ve niteliği arttırıldı. Özellikle parasal teşviklere ağırlık verildi. Ancak bu parasal teşvikler, daha sonra yürürlükten kaldırılmıştır. 1996 Gümrük Birliği anlaşmasının tamamlanmasıyla, teşvik mevzuatı Avrupa birliği teşvik mevzuatı ile uyumlu hale getirildi. Bu tezde, özellikle ihracat teşvik tedbirlerinin muhasebeleştirilmesi konusunda kitaplardan çok, sanayi işletmelerinden ve bu konu hakkında bilgisi olan kişilerden yararlanılmıştır. Örneklerin çoğu, yazar tarafından oluşturulmuştur. ABSTRACT The object of this thesis is to give information about the measures of export incentive and to indicate the accounting of them. The measures of export incentive are the total of measures that the resources of a country are orientated to the production in order to increase the export. The measures of export incentive in Turkey can be analysed before 1980 and after 1980. Before 1980, the indusrialization based on import substitution was appropriated in economics. Thus, the measures of export incentive didn't diversify so much as regards both quantity and quality. After 1980, as the indusrialization based on export was appropriated in economics, the export was brought to such a condition that it became a leader sector in economics. Consequently, both quantity and quality of the measures of export incentive were increased. Particularly, it was attached importance to financial incentives. But, these financial incentives were abolished later. As the agreement of customs union came into force in 1996, the incentive legislation was adapted into European Union legislation. In this thesis, it was particularly benefitted from the industrial corporations and sophisticated individuals more than the books about the accounting of the measures of export incentive. In addition, most of the samples have been created by the writer.