Türkiye gıda perakendeciliği piyasasında rekabet analizi (1995-2015)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: AKAN GÖRMEZ

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Bu çalışmada, Türkiye‟de gıda perakendeciliği piyasasının mevcut durumu, piyasanın dinamikleri‟nin ne olduğu, perakendecilerin nasıl bir rekabet ortamında olduğu ve rekabeti belirleyen koşulların neler olduğu araştırılmıştır. ABSTRACT In this study, the current state of the food retailing market in Turkey, the dynamics of the market what it is, how is a competitive environment, retailers and the conditions that determine what the competition is.