Basiret Gazetesinde modernleşme sorunu ve fikir hareketleri (23 ocak-27 aralık 1870)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ALPEREN KÜÇÜKDAĞDELEN

Supervisor: Kemalettin Kuzucu

Abstract:

Bu çalışmada, Basiret gazetesinin 23 Ocak 1870-29 Aralık 1870 tarihlerini kapsayan serisinde yer alan modernleşmeye dair yazılar incelenmiştir. Söz konusu yazılarda siyasî zemin olarak Osmanlıcılık düşüncesi, vatan ortaklığı vurgusundan hareketle birleştirici bir unsur olarak işlenmiştir. Bu zemin üzerinde modernleşme yolunda ihtiyaç duyulan değişikliklere dair öneriler ve modernleşmeye mani olan problemler ortaya koyulmuştur. Bu bakımdan Tanzimat’tan itibaren ivme kazanan modernleşme sürecinin Osmanlı münevveri gözünden ne şekilde ele alındığı ve basının bunda nasıl rol aldığı Basîret gazetesi özelinde ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken modernleşmeye dair yazılar tasnif edilerek değerlendirilmiş ve günümüz harflerine aktarılarak bir bölüm halinde sunulmuştur. -------------------- In this work, articles about the modernization in Basiret Newspaper, between 23 January 1870-29 December 1870 are studied. In aforementioned articles, the idea of Ottomanism, as a political ground, was dealt with as a unitary element due to its stress of compatriotism. In this manner, suggestions about the necessary reforms for modernization and problems which prevented it, were presented. Thereby, evaluation of the modernization process, which had gained ground since Tanzimat Era, from the eyes of an Ottoman intellectual, and the role of the press in it, will be revealed from the scope of Basiret Newspaper. In this study articles about modernization are classified, and transcripted into the modern alphabet in a separate chapter.