Kapıların iletişimi : göstergebilimsel çözümleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Yeliz Ayık

Consultant: LEVENT ELDENİZ

Abstract:

Türkiye’nin her bölgesinden en az bir şehir baz alınarak hazırlanan bu tezde eski evlerin kapı tokmaklarının fotoğraf çekimi üzerinden göstergebilimsel çözümleme yapılmıştır. Bu çalışmaya gazetelerde yer alan kapı tokmaklarının yok olmasına yönelik haberlerden yola çıkılarak başlanılmıştır. Çalışma sırasında, göstergebilimin temeline değinerek kültürün göstergebilimde ne kadar önemli olduğu ve anlamlandırmanın kültür ile nasıl şekillenebildiği gösterilmiştir. Çekimleri yapılan şehirlere bizzat gidilmiş ve halktan alınan bilgilere de bu tezde yer verilmiştir. Sözsüz iletişime güzel bir örnek olan kapı tokmakları aynı zamanda birer görsel göstergedir. Toplum içinde var olan iletişime bir örnektir. İnsanların, ev halkıyla olan ilk teması kapı sayesinde oluşmaktadır. Kapılar zihinsel ve fiziksel girişi başlatır. Geçmişte insanlar toplumdaki konumlandırmasını, bu tokmaklar sayesinde oluşturmuş ve insanlar tanımadıkları kişiler hakkındaki bilgilere bu kapılardaki sembollerden ulaşabilmişlerdir. Bu tezde yer alan on bir şehrin tarihsel süreci ve etnik yapısı da göz önünde bulundurularak, şehirler arasındaki tokmak kullanımındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya çıkarılmıştır. Bu tez kültürel değerlerin devamlılığı ve görsel gösterge okumaları ile bir kültürün daha iyi anlanmasına olanak sağlaması adına hazırlanmıştır. -------------------- This thesis, based on photographing the doorknob in the frame of the semiotic analysis is made of old houses at least one city from each region of Turkey. The study was started with the news about the disappearance of door knockers in some newspapers. During the study, it was shown that the importance of semiotic analysis and how culture can be designed in light of the semiotic. The shootings were made personally and that information received from the public was also included in this thesis. Door knockers, which is a good example of nonverbal communication, are visual symbols. It is an example of communication in society. The first impression of a visitor with the householder is provided by the door. The doors initiate mental and physical input. In the past, people created their positioning in society by means of these knobs, and people had to access to information about the people they did not know from the symbols on these doors. Considering the historical process and ethnicity of the eleven cities in this thesis, similarities and differences between the cities were presented. This thesis is intended to provide a better understanding of culture with the continuity of cultural values and visual indicators readings.