Din devlet ilişkileri bağlamında Almanya'da İslam ilahiyat fakülteleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Mesut Arslan

Consultant: HAFİZE ŞULE ALBAYRAK

Abstract:

Din-devlet ilişkileri bağlamında Almanya’da İslam İlahiyat Fakülteleri başlığını taşıyan çalışmamızda Almanya’da yaşayan Müslümanların din eğitimi problemi ele alınmış olup, özellikle son yıllarda açılan İlahiyat Fakülteleri bağlamında yüksek İslam eğitimi ele alınmıştır. Çalışmamızda araştırma konumuz nitel araştırma yöntemine uygun olarak doküman analizi tekniğiyle incelenmiştir. Her devlet kendi benimsediği din-devlet ilişkisi modeline dayalı olarak din eğitimi ile ilgili farklı uygulamalar ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Almanya’yı değerlendirirken çalışmamızda özellikle İslam eğitimine odaklanılmıştır. Araştırmamızı üç İslam İlahiyat Fakültesi (Tübingen, Osnabrück, Münster) ile sınırlı tutup en bilinen 3 fakülte üzerinden çalışmamızı sürdürdük. Almanya’da ilk İslam İlahiyat Fakültesi 2011’de açılmıştır ve yeni fakülteler açılmaya devam etmektedir. Çalışmamızda bu fakültelerdeki artışın bir talebe binaen olup olmadığı, Alman devletinin hayata geçirmeye çalıştığı Avrupa İslamı fikriyle bağlantısı değerlendirilmiş ve üç ilahiyat fakültesinde İslam eğitimi içerik bakımından incelenmiştir. -------------------- In our work which is titled “Islamic theology faculties in the context of state religion relations in Germany”, the problem of religious education of Muslims in Germany is discussed. Higher Islamic education in the context of theology faculties which were opened in recent years are spesifically considered. In this qualitative study, our research topic is examined with document analysis technique. Each state reveals different practices related to religious education based on the religion-state relationship model which it has adopted. Studying Germany in this context, we focused on Islamic education in particular. We confined our study to three most known Islamic theology faculties (Osnabrück, Frankfurt, Münster) and worked on them. The first Islamic theology faculty in Germany opened in 2011 and new faculties continue to be opened. In our study, we worked on whether the increase in these faculties are due to a demand, whether it serves the European Islam that the German state is trying to implement. Moreover, we analyzed the content of three Islamic theology faculties.