Makina elemanlarının montaj için optimum tasarımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: Ayşe Yıldız

Supervisor: MUSTAFA KURT

Abstract:

MAKİNA ELEMANLARININ MONTAJ İÇİN OPTİMUM TASARIMI Mühendislik bilimi, analiz, fabrikasyon, satış, araştırma ve geliştirme gibi birçok faaliyet alanını içermektedir. Hızla gelişmekte olan dünyada, sadece çalışan bir sistem oluşturmak artık tatmin edici olmaktan çıkmıştır. Önemli olan en hızlı, çok fonksiyonlu, en ucuza mal olmuş en verimli sistemi kısa sürede oluşturmaktır. Optimum şartları hesaplanan sistemlerin tasarımı sırasında verilecek kararlar, üretimin maliyetini, kalitesini, ve teslim tarihini önemli ölçüde etkiler. Maliyetini düşürmek ve karlılığı arttırmak için, sistemleri mümkün olan en basit ve en az sayıda parça kullanarak tasarlamak önemlidir. Eş zamanlı mühendislik sistemlerinde bazı yöntemler kullanılarak sistemlerin tasarım bilgileri değerlendirilir ve analiz edilir. Bu yöntemlerden biri de Montaj için Tasarım'dır. Bu teknik yardımıyla ürün geliştirmede yeni bir dönem başlamıştır. Bu sayede bir çok firma, ürün maliyetlerinde azalma ve verim artışı elde etmişlerdir. Birinci bölümünde; montaj için tasarım ve öneminden bahsedilmiş ve tezin amacı belirtilmiştir. İkinci bölümde; tasarım, montaj, montaj sistemleri, üçüncü bölümde; montaj modelleme, parça modelleme, grafik yapı, dördüncü bölümde; üretim ve montaj için tasarımın önemi, beşinci bölümde; montaj için tasarım yöntemleri anlatılmış, altıncı bölümde ise montaj için tasarım uygulaması yapılmıştır. Ekim 2003 Ayşe YILDIZ ABSTRACT MACHINE ELEMENT'S OPTIMUM DESIGN FOR ASSEMBLY Engineering science include analysis, design, manufacturing, sale, research and development. In a developing world not only making a system that only works is not enough, but also "optimum" system. Optimum product means, lightest, including the least space, minimum costs, highest quality and the most productive system. The systems calculated during the system design and decisions effects cost of products, quality and delivery time. To decrease the cost and increase the benefits of productivity, the system has to be designed with simple and minimum parts. Just in time engineering systems, some methods are used and analyzed for system design. One of these methods is "Design for Assembly." By this technique, a new period has started product developing. Then a lot of firms have good results, like decreasing cots and increasing productivity. In the first chapter, the role of the design for assembly in industry are maintained. In the second chapter, design, assembly, assembly systems, in the third chapter assembly modeling, part modeling, assembly graphics, in the forth chapter design for manufacturing and assembly, in the fifth chapter, design for assembly methods are explained. In the sixth chapter one a design for assembly problem is solved. October 2003 Ayşe YILDIZ