Tarihsel çevrenin tarih eğitimine etkisi: Adalar örneklemi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Educational Sciences, Department of Turkish Language and Social Sciences Educatıon, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: MESİHA GÖKKAYA NİŞANCI

Supervisor: Ali Yılmaz

Abstract:

Türkiye pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olmasından dolayı yerel tarih açısından önemli bir yere sahiptir. Bu araştırma, Adalardaki tarihi mekanlar örnekleminde, tarihi yerlere yapılacak alan gezilerinin öğrencilerde yerel tarih anlayışının gelişmesine, çevredeki tarihsel dokuyu koruma bilincinin oluşmasına ve tarih dersine olan ilginin artmasına nasıl etki ettiğini tespit etmek amacını taşımaktadır. Örnek olay yöntemi araştırma modeli olarak kullanılmış ve veri toplama aracı olarak da mülakat, gözlem ve anket tekniklerinden faydalanılmıştır. Anket sonuçları yorumlanmış, geziler esnasında yapılan gözlemlere ilişkin notlar tutulmuş ve geziler kamerayla kayıt altına alınmıştır. Aynı şekilde gezilerden sonra öğrencilerle sözlü mülakatlar yapılmış ve bunlar da kaydedilmiştir. Tüm bu kayıtlar ve notlar yorumlanarak araştırmaya dair bulgular elde edilmiştir.