Türkiye’de din eğitiminde geç kalmışlık ve yeni yönelimler : sosyolojik bir analiz


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Tuğba Arslan

Consultant: HAFİZE ŞULE ALBAYRAK

Abstract:

Bu çalışmada Türkiye’deki din eğitimi süreci incelenirken tarihi arka planın büyük ölçüde tartışma zemini oluşturduğu gözlenmiş; Türkiye’de din eğitiminin siyasi ve ideolojik bakış açısından etkilendiği ortaya konmuştur. Bununla beraber, Türkiye’de din eğitimi alanında bir gecikme yaşandığı tespit edilmiş ve bu durumun nedenleri incelenmiştir. Böylece Türkiye’de din eğitiminde geç kalmışlık kavramsallaştırması ilk kez çalışmamız çerçevesinde teklif edilmiştir. Türkiye’de son on yıllarda gözlenen gelişmelere ek olarak Orta sınıflaşan toplumsal kesimlerin, din eğitimi sahasında yaşanan geç kalmışlığa cevap aradığı ve bu maksatla yeni arayışlara yöneldiği ve alternatif eğitim modellerini din eğitimi sahasına uygulama girişiminde bulunduğu görülmüştür. Bu bağlamda, çalışmamız nitel bir tasviri çalışma olarak Türkiye’de din eğitimi alanında yaşanan gecikmeyi ve bu gecikmeye karşılık son yıllarda verilen cevapları analiz etmekte ve genel eğitim alanına uygulanan modellerden ikisinin (Uluslararası Bakalorya Programı ve Montessori Eğitim Felsefesi) din eğitimine uyarlanma çabalarına dikkat çekmektedir. -------------------- While inspecting the process of religious education in Turkey through this study, it has been observed that the historical background of it has always had matter of debates. The religious education in Turkey has been found to be influenced by the political and ideological perspectives. Additionally, it is observed that there has been a delay in the religious education and the reasons of this delay are investigated. Thus, the conceptualization of the term “belatedness of the religious education in Turkey” has been asserted for the first time through this study. In addition to the developments observed in last ten years, it is discovered that the outgrowth of middle class of the society has been in search of the remedies for the belatedness of religious education by heading towards new quests and attempting to apply new educational methodologies on the arena of religious education. To this respect, this qualitative and descriptive study has analyzed the belatedness of religious education in Turkey together with the latest responses given to this belatedness and also by drawing the attention to the attempts to adapt two of the general educational models ( International Baccalaureate and Montessori Philosophy of Education ) to the religious education.