Mâverdî'nin "en-Nüket ve'l-Uyûn" adlı tefsirindeki te'villerinin ve tercihlerinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2018

Student: RUKİYE BEKÇİ

Supervisor: ÖMER ÇELİK