Lise öğrencilerinin elektrik akımı konusundaki kavram yanılgılarında yapıcı öğretim yaklaşımının etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: Emel Örgün

Consultant: ZEYNEP GÜREL

Abstract:

Bu araştırma lise öğrencilerinin elektrik akımına ilişkin sahip oldukları kavram yanılgılarının belirlenmesi ve yapıcı (constructivist) öğretim yaklaşımı dikkate alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış(semi-structured) bir görüşmenin önceden belirlenen bu kavram yanılgılarına etkisi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde konu ile ilgili kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan ön test uygulanmış, ikinci bölümde ise bu kavram yanılgılarında yapıcı öğretim yaklaşımının etkisini görmek amacıyla yapıcı öğretim yöntemlerine uygun yarı yapılandırılmış bir görüşme hazırlanarak öğrencilerle görüşülmüştür Görüşmeler için 9 ve 10. sınıf öğrencilerinden gönüllü olan ve kavram yanılgılarının çoğunlukta olduğu 10 öğrenci seçilmiş ve ikişer kişilik öğrenci grupları oluşturulmuştur. Son olarak görüşme sonunda öğrencilerin fikirlerindeki değişiklikleri görmek amacıyla son test uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, öğrencilerde elektrik akımına ilşkin kavram yanılgılarının olduğunu ve bu kavram yanılgılarında yapıcı öğretim yaklaşımının genelde başarılı olduğunu ortaya koyar niteliktedir. Araştırma bulguları ışığında, kavram yanılgılarının önceden belirlenmesi ve öğretimin bu yanılgıları ele alacak şekilde planlanmasının, anlamanın ve öğrenme olayının istendik yönde gerçekleşmesinde önemli roller oynayacağı söylenebilir. Öte yandan araştırma bulguları, öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının giderilmesinin zorluğuna dikkat çeker niteliktedir. ABSTRACT THE EFFECT OF CONSTRUCTIVIST TEACHING APPROACH ON STUDENTS' MISCONCEPTIONS ABOUT ELECTRIC CURRENT AT HIGH SCHOOL This study has two broad purposes, one of which includes determining the high school students' misconceptions concerning the electric current and the other includes the effect of semi-structured interview which is prepared acording to constructivist teaching approach on these misconseptions. In the first part a pre-test including open ended questions was applied to determine the misconceptions related to this issue; in the second part, to see the effect of constructivist teaching approach on the misconceptions, a semi-structured interview which includes constructivist teaching methods was prepared and the students were interviewed. For the interviews, ten students attending the 9th and 10th classes who were volunteers and had more misconceptions were picked and groups consisting of two students were formed. Lastly at the end of the interview a post test was applied to see the changes on the students' conceptions. Research results indicate that the students have misconceptions concerning electric current and constructivist teaching approach to these misconceptions is usually successful. In the light of research findings, it can be said that in determining the misconceptions beforehand and planning education to overcome these misconceptions has an important role in providing the understanding and learning in the wanted way. On the other hand, research findings point out that it is difficult to overcome the students' misconceptions.