Bireysel emeklilik fon getirilerinin katılımcıların fon türü tercihlerine etkisi: Türkiye örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Banking And Insurance, Department Of Capital Markets And Stock Exchange, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ADEM GÜN

Consultant: Mustafa Okur

Abstract:

Bireysel emeklilik katılımcılarının birikimleri dahil oldukları emeklilik planlarında yer alan emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilir. Emeklilik yatırım fonları ise katkı paylarını fon türlerine göre çeşitli sermaye ve para piyasası araçlarına yönlendirerek katılımcılar adına yatırım yaparlar. Katılımcılar birikimlerinin hangi fon veya fonlarda değerlendirileceğine kendi risk ve beklentilerine göre karar verebilmekte veya fon tercihlerinin profesyonel bir şekilde yönetilmesi için bu hakkını portföy yönetim şirketlerine devredebilmektedir. Bu çalışmada, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Türkiye’de kurulmuş olan emeklilik yatırım fonlarının tür ve büyüklüklerine yer verilerek, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yer alan fon türlerinin getirileri ile katılımcıların emeklilik hesap sayılarındaki değişimi arasındaki ilişki panel veri analizi modeli ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma bağlamında emeklilik fon getirilerinin, katılımcı hesap sayılarındaki değişime etkisinin anlamlı olmadığı özetle katılımcıların fon türü tercihlerinin emeklilik yatırım fonlarının getirilerinden bağımsız oldukları görülmüştür. -------------------- Savings of private pension participants is managed in line with corresponding pension plans and aggregated funds are allocated to various capital and money markets instruments in different fund types on behalf of them. Depending on their levels of risk perception and market expectations, participants either have the flexibility to decide on the pension fund/s their savings will be invested in or they may leave this to professional portfolio management companies. In this study, the relationship between fund return performance and the change in the number of participant accounts is explained via panel data method by analyzing market cap figures and types of pension funds and by taking a profound look into Turkish Pension Fund System. Results show that the effect of fund return performance on change in account numbers is statistically insignificant and fund type preferences are independent of return levels.