Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler uygulamaları : Nevşehir Belediyesi örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Kezban Aydeniz

Supervisor: EMEL POYRAZ

Abstract:

YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI; NEVŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Halkla ilişkiler çalışmaları, ticari örgütlerde yoğun bir şekilde yapılmasına rağmen kâr amacı gütmeyen kurumlarda yeni yeni aktif hale gelmektedir. Kar amacı gütmeyen kurumlardan biri olan yerel yönetimler de halkla ilişkilerin uygulama alanlarına dâhildir. Kentleşmenin hızlanmasıyla birlikte yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları artmış ve halkla ilişkilere olan ihtiyacı hissedilmeye başlanmıştır. Halkla ilişkiler çalışmaları öncelikle idarenin halk tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmak ve idare ile halk arasında ortak bir dil oluşturmak için yapılmaktadır. Yerel yönetimler halk ile hükümet arasında köprü vazifesi gördüğü için yerel yönetimlerin anlaşılabilir olması, halkın isteklerinin yerine gelmesi anlamında oldukça önemlidir. Ayrıca AB’ ye uyum süreci de yerel yönetimlerde reform yapılmasını gerekli kılmış ve yaşanan değişiklikler sonrası halkla ilişkiler çalışmaları artık ihtiyaç değil zorunluluk olmuştur. Bu çalışmada yerel yönetimlerde halkla ilişkilerin ne durumda olduğuna genel hatlarıyla bakılmış ve özellikle yerel yönetimlerde halkla ilişkiler ihtiyacına değinilmiştir. Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler, İhtiyaç. ABSTRACT THE PRACTICES OF PUBLIC RELATIONS AT LOCAL GOVERNMENTS; THE CASE OF NEVŞEHİR MUNICIPALITY Public relations work, an intensive in commercial organizations although there are becoming newly active for non- profit organizations, Local Authorities whose one non-profit organization is also included in the application areas of public relations. With the acceleration of urbanization the duties and responsibilities of local authorities increased and the need for public relations began to be felt. Public relations work primarily to facilitate understanding the administration by the public and is carried out to create a common language among the people. Local governments, is very important to be understood as a bridge between people and government in terms of the people 's wishes fulfilled. In addition, harmonization to the EU process has made the necessary changes in local government and after the reform public relations work has been experienced not need become obligation. In this study, we examined outlined that in what situations of public relations in local government and especially with special emphasis on the needs of public relations. Key Words: Public Relations, Local Goverments, Necessity