Birleşik Arap Emirlikleri'nin nüfus yapısı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Turkish and Social Science Education, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: SERKAN ÖZKAN

Supervisor: HÜLYA KAYALI

Abstract:

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NİN NÜFUS YAPISI Birleşik Arap Emirlikleri, Arap yarımadasının güneydoğusunda Basra körfezinin güney kıyısında yer almakta olup, kuzey doğusunda Umman Körfezi, batısında ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda ise Umman bulunmaktadır. Ülke matematiksel konum olarak 26.08°-22.05° kuzey paralelleri ile 55.5°-58.37° doğu meridyenleri arasında yer almaktadır (UAE INTERACT LOCATION). Ülkenin toplam yüzölçümü adalarla birlikte 83.600 km²’dir. Ülkenin yeryüzü şekilleri genel olarak düzlük olup, çöllerle kaplıdır. En önemli yükseltisi Hacer dağlarıdır. Bu dağların en yüksek noktası ise Jabel Yifir noktasıdır. Genel nüfus sayımlarına göre 2005 yılında toplam nüfusu 4,1 milyon iken 2006 yılında 4,9 milyona çıkmıştır. Ülkede nüfus artış hızı yüksektir. Bunun en büyük nedeni dış göçlerin fazla olmasıdır. Nüfus artış hızının 2001 -2005 arasında ‰ 63,1 oranında olduğu tespit edilmiştir. Ülkede birçok milletten ve etnik gruplardan insan yaşamaktadır. Ülkedeki insanların büyük bir kısmı iki büyük emirlik olan Abu Dabi ve Dubai’de şehir yerleşmelerinde yaşamaktadır. Bu çalışma esnasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin resmi kurumlarının verileri ve Birleşik Arap Emirlikleri hakkında yazılmış İngilizce kaynaklardan yararlanılmıştır. Toplanan bu veriler sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri’nin nüfus yapısı ayrıntılı olarak incelenmiştir. SUMMARY POPULATION STRUCTURE OF UNITED ARAP EMIRATES The United Arap Emirates is situated on the Arabian Peninsula between on the southeast and northeast Oman and on the south Saudi Arabia and bordering the Gulf of Oman and the Persian Gulf. The United Arap Emirates government estimates the total area of the UAE to be 83,600 square kilometers. The UAE lies between 26.08°-22.05° north latitude and between 55.5°-58.37° east longitude (UAE INTERACT LOCATION). The United Arap Emirates is primarily flat or rolling desert. Its coast, which stretches along the southern shore of the Persian Gulf. The UAE’s highest point, is Jabal Yibir in the jagged Al Hajar al Gharbi mountain chain, According to the official census conducted in 2005, estimates for the UAE’s population for that year range from 4,1 million to the population is estimated to increase to 4,9 million in 2006. The current annual growth rate is estimated at ‰ 63,1 percent. The majority of the population is urban and lives in the two largest emirates Abu Dhabi and Dubai. Some information from the office of Statistics in United Arap Emirates, some information of English books about UAE were taken into consideration in this study. According to all this study and input data the geographical structure and the structure of population of United Arap Emirates was examined in detail.