İnsan kaynakları yönetim uygulamalarının işçi sendikalarına etkisi ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Sedef Sert

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM UYGULAMALARININ İŞÇİ SENDİKALARINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA Günümüzde şirketler küreselleşme, yeni teknolojiler, rekabet vb. nedenlerle ayakta kalabilmek için farklı arayışlar içine girmişlerdir. Bu arayışlar sonucunda İnsan Kaynakları Yönetimi şirketlerin verimliliği ve başarısı için önemli bir çözüm olarak görülmüştür. Şirketlerin başarısının çalışanların başarısına bağlı olduğu kabul edilmiş, çalışanların iş tatminini ve verimliliğini arttırmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İnsan Kaynakları Yönetim uygulamaları şirketleri birçok yönden pozitif etkilemekle birlikte işçi sendikalarını olumsuz etkilemektedir. Çalışmamızda İnsan Kaynakları Yönetim uygulamalarının işçi sendikalarına olan etkisi ifade edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda ortaya konulan hipotezlerin doğruluğu anketler yardımıyla sınanmıştır. Uygulamamız sonucunda işçi sendikalarının İnsan Kaynakları Yönetim uygulamalarının çoğuna olumsuz baktıkları görülmüştür. İkisi arasında ortaya çıkan bu negatif etkileşimin ortadan kalkması gerekmektedir. Bu durumda İnsan Kaynakları Yönetimi ve işçi sendikalarının hem çalışanların hem de şirketin verimliliği için ortak kararlar alması gerekmektedir. ABSTRACT THE EFFECTS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT APPLICATIONS ON LABOUR UNIONS AND AN APPLICATION Today, corporations are in search of different matters to stand against globalism, new technologies, rival business etc. As a result of this searches human resources is shown as one of the solution of performance and success. It’s considered that the firms success, is connected to employees success and applications on work satisfaction and increase in efficiency are initiated. But in the other hand, in spite of human resources positive effects on firms, it also has negative effects on labor unions. In our study it’s expressed that the effects of human resource management application on labor unions. The hypothesizes displayed in our study is tried to examined with the help of polls. As a result of our application, it has seen that labor unions are mostly negative on human resource applications and in our opinion. It is necessary to remove this negative interaction between two sides. Thus, even human resource managements, even labor unions have to carry a resolution in their relationship.