Kavramsal değişim metinlerinin üniversite öğrencilerinin geometrik optik konusundaki kavram yanılgılarının düzeltilmesi ve fizik dersine karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Atatürk Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Student: ZEYNEL ABİDİN YILMAZ

Consultant: ZEYNEP GÜREL