Makedonya’da bir Türk yerleşmesinin coğrafi etüdü : Vrapciste (Raptitah)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Aydın Bedir

Consultant: HAMZA AKENGİN

Abstract:

Makedonya küçük alana sahip bir Balkan ülkesidir. Bu ülke beş buçuk asır Türk hâkimiyetinde kalmıştır. Osmanlı Devleti’nden önce de bu sahalarda Hun, Avar gibi eski Türk kavimleri yaşamışlardır.Günümüzde Makedonya önemli sayıda Türk nüfus vardır. Balkanlarda Türk kültürü etkisini sürdürmektedir. Raptiştah Kasabası da önemli sayıda Türk nüfusu olan yerleşim birimlerindendir. 2002 yılı verilerine göre kasabanın nüfusu 8.556 olarak saptanmıştır.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğu bu topraklarda geçmiştir. Ali Rıza Bey, Üsküp yakınındaki Kocacık Köyü’nde bir müddet oturmuştur. Zübeyde Hanım ise tarihî Makedonya’nın Selanik ilindendir.Makedonya Avrupa birliğine girmek için başvuruda bulunmuştur. Bu topraklardaki Türk nüfusun araştırılması, korunması Türkiye açısından önemlidir. Bu çalışma ile Raptiştah ve yakın çevresinin doğal özellikleri araştırılmış, ayrıca kasabanın nüfusu incelenmiştir.Polog Ovası ve Şar Dağları bölgedeki iki ana yüzey şeklidir.Polog Ovasında Türkçe yaygın olarak kullanılmaktadır. Türk konukseverliği yaşatılmaktadır. Bu topraklarla ilgili araştırmaların artması gerekmektedir. Bu çalışma Yüksek lisans düzeyinde Balkanlarda yapılmış ilk coğrafi etüt çalışmasıdır. ABSTRACT The Republic of Macedonia is a small Balkan country. It was held under the Ottoman authority for five and a half centuries. Before the Ottomans, the Hun and Avar Turks invaded those territories.Today there is a considerable Turkish population in Macedonia, thus Turkish culture is alive throughout the Balkans. The town of Raptistah is one of the towns which has a good number of Turkish population. According to the 2002 data, the town’s population is estimated to be 8.556.Mustafa Kemal Atatürk, the leader and the founder of the Turkish Republic, lived his childhood in this region. His father, Ali Rıza Bey, lived in the village of Kocacık, near Skopje. His mother, Zübeyde Hanım was from the city of Thessaloniki of old Macedonia. Macedonia has applied for the Europian Union membership, so it is important to research about the Turkish community and to preserve it and its culture.In this study, the natural characteristics of Raptistah and its neighborhood are researched. Also, the population of the town is studied. Polog Plain and the Şar Mountains are the two main geographical features in the region.Turkish is widely spoken in the Polog Plain and well-known Turkish hospitality is still alive . We believe that much more studies and researches about the region should be made in the near future. This study here is the first postgraduate study to be made in the Balkans.