İlköğretim 4.-5. sınıf öğrencilerinin anne-babalarının duygusal zeka düzeyleri ile eğitimden beklentileri arasındaki ilişkinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2008

Student: BURCU KORKMAZ

Supervisor: OKTAY AYDIN