Yatırım fonu stratejileri arasındaki bağımlılığın copula ile modellenmesi ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: Öznur Avutman

Supervisor: ÖMER ÖNALAN

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Copula, Yatırım Fonu Analizi YATIRIM FONU STRATEJİLERİ ARASINDAKİ BAĞIMLILIĞIN COPULA İLE MODELLENMESİ VE BİR UYGULAMA Bilindiği üzere yatırım fonları, portföy işletmek amacıyla, katılımcılarından katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla kurulur. Fona ortak olan her bir katılımcı bu belgeler sayesinde fonun kazanç veya kaybına ortak olur ancak fonun yönetilmesiyle ilgili hak sahibi olamamaktadır. Bu çalışmada yatırım fonu stratejilerinin birbirlerine ne derecede bağımlı olduğu, istatistiksel bir yöntem olan copula metodu ile incelenmiştir. Copulalar istatistikte rastgele değişkenler arasındaki bağımlılık yapılarını ortaya koymakta ve çok değişkenli dağılım fonksiyonlarını kendi tek değişkenli marjinal dağılım fonksiyonuna bağlamaktadırlar. Copula fonksiyonları özellikle finans alanında son yıllarda oldukça sık kullanılmaya başlanmıştır. Bunun temel nedeni ise geleneksel finans teorilerinin getirilerin normal dağıldığını ve yatırımcıların her türlü bilgiye sınırsız eriştikleri varsayımına dayanmalarıdır. Ancak günümüzde finansal piyasalar oldukça karışıktır. Bu noktada portföyü oluşturan varlıkların doğrusal korelasyona sahip olduğu varsayımına sahip olmayan copula yöntemi öne çıkmaktadır. Uygulama kısmında Finansbank’a ait iki tip ve iki farklı stratejide oluşturulan yatırım fonunun 2 yıllık günlük kapanış değerleri alınmıştır. Sonrasında kapanış değerlerinden günlük yüzde değişimler elde edilmiştir. İki fonun da günlük yüzde değişimleri normalleştirilmiştir. Bu çalışmada veriler normal dağılıma uygunluk göstermektedir.Ve uygun copulalar kullanılarak aralarındaki bağımlılık ilişkisi incelenmiştir. Keywords : Copula, Mutual Fund Analysis ABSTRACT DEPENDENCY MODELING OF MUTUAL FUND STRATEGIES WITH COPULA AND AN APPLICATION Mutual funds is raised for portfolio management purposes with funds given by participants in exchange of an instrument of accession. Every person participating in fund raising, is an associate of profit and loss but does not get rights to manage the portfolio. Dependency degrees of mutual fund strategies is reviewed by a statistical Copula Method the in this thesis. Copulas are used to describe the dependence between random variables and used in statstics to easily model and estimate the distribution of random vectors by estimating marginals and copula separately. Copula functions are used in Finance frequently. Main reason for this is the assumptions normal distribution of income and investors have all the information about the capital market in traditional economics theory. But in reality, capital markets are complicated and investors may not have correct and updated information at a given time. As the market status is taken into consideration, Copula methods are stand out as they have no assumptions that the portfolio has a positive correlation. Daily closing rates for two mutual funds of different types and different strategies from Finansbank are collected and the percentage change is obtained in application. Daily percentage change of two mutual funds is normalized and dependency between two funds is reviewed with an appropriate copula method.