Veri zarflama analizi ve sigorta sektörü üzerine bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: HALE KIRER

Supervisor: MURAT ÇOKGEZEN

Abstract:

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İktisatta en önemli kavramlardan biri kıtlıktır. Sonsuz insan ihtiyaçları karşısında kıt olan kaynaklardan en fazla nasıl yararlanabileceğimiz sorusunun önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu noktada artan rekabetin olduğu günümüz şartlarında etkinlik kavramı ön plana çıkmaktadır. Çünkü rekabet ortamında firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri için kaynaklarını optimum düzeyde kullanmaları gerekmektedir. Firmaların etkin olarak çalışmaları, sektör etkinliği dolayısıyla da ekonominin etkinliği açısından önemlidir. Son yıllarda bu önemin anlaşılması ile birlikte, bu doğrultuda etkinliği ölçmeye yönelik birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri olan Veri Zarflama Analizi en çok kullanılan tekniklerin başında gelmektedir. Finansal Sistem içerisinde ekonomiye fon yaratması bakımından sigorta sektörü önemi ön plana çıkan sektörlerden biridir. Çalışmada Türk Sigortacılık Sektörü’nde faaliyet gösteren hayat dışı sigorta şirketlerinin etkinliği ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında girdi odaklı veri zarflama analizi yöntemi ile ölçülmüştür. Bu analiz sonucunda finansal sistem içerisinde bankacılık sektöründen sonra payı en büyük olan ancak yüzdesel olarak çok küçük bir paya sahip olan sigorta sektörünün etkinliğinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Sektör içerisindeki yabancı sermayenin payının yüksek olduğu görülmüş ve yabancı sermayeye ait şirketlerin göreceli etkinliğinin yerli şirketlere göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. le çeşitli sorunların olmasına rağmen sigortacılık sektöründe etkinlik göreceli olarak oldukça yüksektir. Ekonomiye fon yaratan önemli bir kaynak olması açısından sigortacılık sektörünün finansal sistem içerisindeki payı arttırılmalı, ekonomiyi yönetenler bu yönde gerekli düzenlemeleri yapmalıdırlar. ABSTRACT DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AND AND APPLICATION TO THE INSURANCE SECTOR Scarcity is the one of the most important concepts in Economics. The issue of benefiting from scarce resourses to the maximum level is gradually gaining importance. The competitive circumstances of the age, will naturally lead to the concept of efficiency. Firms are to use their resources efficiently in order to assimilate their entity, which ultimately results in the efficiency of economy. Therefore, some efficiency measuring techniques have resultly been introduced. Data Envelopment Analysis, which is widely used, is esteemed one of these methods. Insurance sector is one of the leading sectors to create funds to the economy. This study aims to measure the efficiency of non-life insurance companies through the method of Input Oriented Variable Returns to Scale Data Envelopment Analysis. As a result of the study, it has been conclude that insurance sector holds a greater place in financial system in terms of efficiency, despite the fact that it has a smaller share and percentage compared to the banking sector. Furthermore, it has also been observed that the rate of foreign investment in the sector is relatively higher and more efficient than domestic companies. In conclusion, the efficiency of insurance sector is considerably high despite some current problems. As a consequence of this, those who govern the economy are expected to consider these facts and make necessary arrangements since insurance sector creates substantial funds to the economy.