Etik davranışlarının iş yaşamı kalitesi üzerindeki etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Şefik Andaç Bağdadioğlu

Supervisor: ERDAL YILMAZ

Abstract:

Hızla değişen çevre koşullarıyla beraber etik davranış yatkınlığına bakış açısı farklılaşmış ve bununla beraber kurumlarda faaliyet gösteren çalışanların etik davranış yatkınlıkları farklılık göstermektedir. Bu durum kurumda çalışanların iş yaşamlarına avantajlı ve ya dezavantajlı bir durum yaratabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, etik davranış yatkınlığının iş yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin bulunup bulunmadığını incelemektedir. Çalışmanın örneklemini Hatay ili merkez ilçesinde bulunan özel hastanelerindeki 213 hemşireden oluşmaktadır. Anket yöntemiyle veriler toplanmıştır ve SPSS programı yardımıyla analiz yapılmıştır. Tüm değişkenlerin betimleyici istatistikleri belirtilmiş, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini ortaya koymak için regresyon analizi uygulanmıştır. -------------------- The approach towards ethical behaviors with the surrounding environmental conditions and the attitude towards the ethical behavior of the employees who are activity-oriented in the institutions are different. This situation may create an advantageous or disadvantageous situation for the working life of the employees. The aim of this study is to determine whether ethical behaviors have an impact on quality of work life. The sample of the study is from 213 nurses in the private hospitals in the central district of Hatay province. Data were collected by survey method and SPSS program was analyzed systematically. The descriptive property of all variables is specified, there are independent variables dependent variable.