IMF’ in kredi ve döviz kuru politikalarının gelişim süreci


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: Sunay Koray

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

IMF, ekonomik gelişmişlik düzeyleri birbirinden farklı olan ve farklı yapıdaki ekonomik sorunların çözümü için çalışan üye ülkeler ile ortak ekonomik programlar yürütmekte, bu ülkelere finansal kaynaklar sunmakta ve makroekonomik politikalar tavsiye etmektedir. Özellikle uluslararası parasal sistemdeki gelişme ve değişimlerin hızlanması ile bu sistem üzerindeki etkinliği artan IMF’in, söz konusu gelişmelere uygun olarak kredi ve döviz kuru politikalarını geliştirmesi de önem kazanmaktadır. IMF politikalarının önemini, bu alandaki tartışmaların yoğunluğu da ispat etmektedir. Genel olarak, uluslararası parasal sistemdeki gelişmelere uyum sağlamada başarılı gözüken IMF, kredi ve döviz kuru politikalarını da sürekli bir gelişim içerisinde tutmaktadır. Kredi politikasının kapsamını, üye ülkelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla, sürekli olarak genişleten IMF, bununla birlikte sunduğu finansal kaynakların karşılığında üye ülkelerden talep ettiği çeşitli ekonomik sektörlerdeki yapısal çalışmaların yapılması koşullarını da günden güne arttırmaktadır. Döviz kuru politikaları alanında 1971 yılında geçirdiği önemli bir değişim sonucunda yeni yaklaşımların oluşturulması çabasına giren IMF’in, bu alanda üye ülkelerin birbirinden farklı makroekonomik sorunlarının çözümü için farklı döviz kuru sistemlerinin benimsenmesi politikasına sahip olduğu görülmektedir. IMF’in, aynı zamanda en çok eleştirildiği konuların başında gelen döviz kuru politikaları alanındaki gelişiminin devam etmesi ile beraber, genel kabul görebilecek bir düzeye ulaşamadığı görülmektedir. Çok hızlı ve sürekli değişen uluslararası parasal sistemin gimi ile görevli olan IMF, bu hızlı değişimlere uyum sağlama konusunda sürekli bir çaba içinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle, IMF politikalarının söz konusu gelişimleri sonucunda daha olumlu sonuçlar ortaya çıkarması, zaman içinde beklenebilecek bir durumdur. ABSTRACT The IMF implements economic programmes in common its members whose degrees of economic development and imbalances are different form each other, assists them with making its financial resources available, and advices macroeconomic policies to its members in order to eliminate the economic imbalances. The IMF’s efficience over the international monetary system have increased, in particular as a result of precipitation of developments and alterations in this system, and in accordance with these developments the improvements of credit and exchange rate policies of the IMF have become significant. The density of discussions in this field also proves the significance of the IMF’s policies. Generally, the IMF seems successful in adaptation to developments of international monetary system, so it is in permanent improvements in terms of its credit and exchange rate policies. The IMF is widening day-to-day the conditionalities that addressed structural adjustments in different ecconomic sectors in response to the financial supports. After the significant altertation in exchange rate policy in 1971, IMF have tried to improve new approaches in this field, and nowadays IMF promotes and fufilles different exchange rate systems for eliminating different macroeconomic imbalances in member countries. In addition, the improvements of excange rate policy of the IMF has not reached at a stage that could be create a common acceptance. Consequently, it could be said that the IMF is successful in adapting to international monetary system that the IMF is charged to survey and a system which is in permanent and swift development. So, it could be expected in future that, the IMF’s policies will outcome more positive conclusions.