Lojistik sektörü ve lojistik süreçlerinin sağladığı maliyet ve iş gücü avantajları : tekstil sektörü üzerine bir inceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Beyda Hacıbektaşoğlu

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Dünyanın küresel bir pazar haline gelmesiyle uluslararası taşımacılık ve lojistik kavramları şirketler için önem kazanmış ve temel maliyet kalemleri içinde yer almaya başlamıştır. Lojistik sektörü küreleşmenin de etkisiyle Dünya genelinde işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetlerin piyasalara daha hızlı ve düşük maliyetle ulaştırılması adına büyük öneme sahip olmaktadır. Tedarik zinciri, işletmenin müşteri ve tedarikçi ilişkilerini, insan kaynaklarını, pazar payını ve rekabet gücünü doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyen bir kavramdır. Bu zincirin en az maliyetle ve en doğru şekilde kurulması lojistik uygulamaları sayesindedir. Bu çalışmada lojistiğin fazlasıyla önem kazandığı dünya pazarında, lojistik kavramının sadece taşımacılık ya da depoculuktan ibaret olmadığının üzerinde durulmuş ve tanımlaması yapılmıştır. Yine tedarik zincirini doğru zamanlama ile yönetebilecek, olay ve durumlar açısından değerlendirilerek lojistik maliyetler incelenmiştir. Çalışmada temel olarak Türkiye’de yerleşik tekstil firmaları açısından denizyolu konteyner taşımacılığının ve lojistik faaliyetlerinin iyileştirilmesi, taşıma seçeneklerinin arttırılması için yapılması gerekenlere yer verilmiştir. Bu bağlamda lojistik yönetimin nasıl doğru yapılabileceği ve şirketin tüm birimlerine olan katkıları irdelenmiştir. Özellikle Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir yer tutan tekstil sektörünün son yıllardaki durumu lojistik faaliyetleri açısından incelenmiştir. -------------------- With the world becoming a global market, international transportation and logistics concepts have gained importance for companies and have started to take place in the main cost items. With the effect of globalization, the logistics sector has become of great importance in order to deliver goods and services produced by enterprises to the markets faster and at lower cost. Supply chain is a concept that directly or indirectly affects the customer's and supplier's relations, human resources, market share and competitiveness. Establishing this chain at the lowest cost and in the most accurate way is also thanks to logistics applications. In this study, it has been emphasized that the concept of logistics is not only about transportation or warehousing in the world market where logistics has gained great importance. At the same time, logistics costs were examined by evaluating the events and situations that can manage the supply chain with the right timing. Basically, in this study, the treatment of established textile company in terms of maritime container transport and logistics activities to be in Turkey, is given to be done to improve their transportation options. In this context, how the logistics management can be done correctly and its contributions to all units of the company have been examined. In particular cases were investigated in terms of logistics activities in recent years, the textile industry occupies an important place in Turkey's foreign trade.