Çevreye duyarlı tasarımlarda geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Fine Arts, Industrial Product Design, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: MUHAMMET ERSEGÜN ERCİŞ

Consultant: ESİN DÜZAKIN

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Çevreye duyarlı tasarım, çevreye duyarlı malzeme, sürdürülebilirlik, geri dönüştürülebilir malzeme ÇEVREYE DUYARLI TASARIMLARDA GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR MALZEMELERİN KULLANIMI Çevresel problemlerdeki artış, toplumların çevresel duyarlılığının her geçen gün artmasına neden olmuştur. Bütün uluslar çevreyi korumanın önemini anlamış ve bilinçlenmişlerdir. Çevreye ve sürdürülebilirliğine artan ilgi, işletmelerde çevreye duyarlı tasarımı gündeme getirmiştir. Çevreye duyarlı tasarımda temel felsefe, holistik bakış açısıyla ürünün tüm yaşam döngüsündeki çevresel etkilerin azaltılması düşüncesine dayanmaktadır. Çevreye duyarlı malzeme ise çevresel etkiyi minimize etme amacı taşır. Bunun yolu, malzemenin etkinliğini artırmak, enerji ihtiyacını azaltmak ve malzemenin geri dönüşümünü sağlamaktır. Çevreyle etkileşimi yüksek olan sektörlerden biri otomobildir. Dolayısıyla sektördeki uygulamalar, sosyal, ekonomik ve yasal çevrelerin her zaman ilgisini çekmiştir. Yaşanan çevresel problemler sektörü, çevresel etkiyi azalma konusunda çaba göstermeye itmiştir. Bu çalışmada, katma değeri, gücü fazla ve çevreyle etkileşimi yüksek olan bu sektörün çevreye duyarlı tasarım, malzeme seçimi ve geri dönüşüm konusundaki uygulamaları Ranault firma örneği ile incelenecektir. Keywords : Ecological design, eco material, sustainability, recyclable materials SUMMERY THE USE OF RECYCLABLE MATERIALS IN ECO DESIGN Gradual increase in environmental problems is leading to a rise in social sensitivity. People are becoming more conscious, and significance of the issue is being increasingly considered by all nations. Rising global interest in evironment and sustainability caused eco design to become more popular among enterprises. The main principle of the eco design, from a holistic point of view, is based on the purpose of reduction of the environmental effects of goods on life cycle. Eco materials, on the other hand, intend to minimize the environmental damage. The ways of minimizing those impacts are to obtain improved durability of the materials, decreased level of energy requirement, and recycling. The increasing environmental interest led automotive industry to become the most noteworthy industry since its high level of environmental interaction. It is explicitly remarkable that the attempts of fims to reduce their industrial impacts on the environment by means of social and economic encouragement, and legal intervention. In this research, the application of ecological design, use of eco materials, and recycling processes have been studied by using the example of Renault, one of the leading manufacturers in automotive industry.