İşletmelerde eğitim geliştirme performans ilişkisi ve Türk Telekomünikasyon sektöründe bir araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Burcu Uyar

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

Son yıllarda işletmelerde eğitim ve geliştirme faaliyetleri, İnsan Kaynakları Yönetiminin en önemli işlevleri arasında yerini almış durumdadır. Bu faaliyetler hem çalışanlar açısından hem de işletmeler açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Çalışanlar işlerini kaybetmemek, kariyerlerini geliştirebilmek, işletmenin kendisinden beklediği performansı gösterebilmek için ihtiyaca göre teknik veya yönetsel becerileri eğitimler yoluyla edinmek ve kendilerini sürekli geliştirmek durumundadırlar. İşletmeler ise kaliteli mal ve hizmet üretebilmek, rekabet avantajı elde edebilmek için yüksek performanslı ve eğitimli çalışanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Mevcut performansı arttırmak amacıyla çalışanlar için uygulanan eğitim ve geliştirme faaliyetleri, doğru seçimler yapılırsa önce bireysel performansı, ardından da organizasyonel performansı arttırabilecektir. Bu sebeple günümüzde eğitim ve geliştirme faaliyetleri, maliyet değil, birer yatırım aracı olarak görülmelidir. Özellikle de kurumsal işletmeler bu durumun farkında olup, ihtiyaçları belirleyip, performans değerlendirmesinden yararlanarak etkin şekilde eğitim geliştirme faaliyetlerini yürütmektedirler. Bu çalışmada anketler Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren dört büyük firma çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiş, çalışanların eğitim ve geliştirme faaliyetleri hakkındaki düşünceleri ve performanslarına olan katkıları araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Eğitim, Geliştirme, Performans ABSTRACT Training and development recently became one of the most important functions of the human resources management. These activities are very important both for the employees and the companies. The employees have to receive technical or managerial training according to their needs for improving their performance and as a result not to loose their jobs. The companies need well trained employees, who work with high performance to produce high quality products or services, in order to compete against other companies. If the correct training and development method is chosen, the employees improve their performance; consequently the organizational performance will be higher. Therefore, training and development should be taken as an investment, not as a cost. Currently, especially well established companies are aware of these facts, implement developments and training programs and utilise the results in the performance evaluation schemes. In this project, the survey was conducted with the employees of four telecommunication companies ( Turkcell, Avea, Türk Telekom, Vodafone ) in Turkey by asking their opinion on training and development programs and the effects of these programs on their performances. Keywords: Training, Development, Performance