Efdalüddîn el-Hûnecî’de Kipler mantığı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Engül Aybay

Supervisor: ALİ DURUSOY

Abstract:

Efdalüddîn el- Hûnecî (1194–1248) on üçüncü yüzyılın en önemli mantıkçılarından biridir. Şüphesiz ki kipli önermeler ve kipli kıyaslar da onun mantık görüşlerinin en önemli kısımlarındandır. Ve bu yüzden bu araştırmanın amacı Efdalüddîn el- Hûnecî’nin kipler mantığı ile ilgili görüşlerini analiz etmektir. Bu çalışma giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde kipler, kipli önermeler, kipli önermelerde çelişki ve düz döndürme konuları incelenmiştir. İkinci bölümde de kipli kıyaslar konusu incelenmiştir. -------------------- Afdal al- Dîn al- Khûnaji (1194–1248) is one of the most logicians of the thirteenth century. Undoubtfully modal propositions and modal syllogisms are one of the most significant part of his logic views. And thus this study aims to analyze Afdal al- Dîn al-Khûnajî’s views on modality. This study is consist of an intoduction, two chapter and a conculision. İn the first chapter is examined modal concepts, modal propositions, contradiction and conversion of modal propositions. İn the second chapter is examined modal syllogisms.