Mağaza atmosferi unsurları ile yeniden satın alma niyeti arasındaki ilişki ve kahve dükkanları üzerine bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Meltem Atasayar

Consultant: ÖZLEN ONURLU

Abstract:

Türkiye’de kahve dükkanı pazarı küresel ve yerli markalar ile büyümektedir. Bu büyüme rakipler arasında rekabeti arttırmaktadır. Rakiplerinin arasında başarılı olmak isteyen kahve dükkanı markaları müşterilerini yeniden satın alma yapmaya ikna etmek zorundadırlar. Bu çalışmada mağaza atmosferi unsurları duyusal sisteme göre gruplandırılarak, bu unsurların yeniden satın alma niyeti ile arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma İstanbul’da yaşayan ve İstanbul’da herhangi bir kahve dükkanından kahve satın almış 405 tüketici ile yapılmıştır. Veriler internet ortamında anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda mağaza atmosferi görsel, dokunsal, koku ve tat unsurları ile yeniden satın alma niyeti pozitif ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Tat unsurunun diğer mağaza atmosferi unsurlarına göre yeniden satın alma niyeti ile en yüksek pozitif ilişkili olduğu bulunmuştur. -------------------- Coffee houses sector in Turkey are growing therefore the competition among the competitors is increasing. The coffee house brands that want to be succeed among their rivals have to persuade their customers to re-purchase. In this study, (atmospherics) are classified with respect to sensory system and then the relationship between these factors and re-purchase intention is analyzed. The research was conducted by using a questionnaire via the internet. In this context, 405 consumers attended to the research who live in Istanbul and purchase a coffee from any coffee houses last six months in this city. As a result, it is found that there is a high positive correlation between re-purchase intention and the factors of store atmosphere such as visual, olfactory, tactile, and taste. It is important to point out that the highest positive correlation is found between the taste factor and re-purchase intention.