Risk sermayesi yatırım ortaklıkları ve muhasebe sistemi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: Pınar Övek

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Risk Sermayesi Finansman Modeli, uzun vadeli fon sağlayabilme kolaylığı nedeniyle yatırımlar için yeni bir finansman yöntemi olarak gündeme gelmektedir. Risk sermayesindeki yatırım riski diğer yatırımlardaki riske göre daha büyük ve belirsiz olduğundan, risk sermayesi fonuna taahhütte bulunacak sermayenin yeterli büyüklükte ve vadede olması önemli bir sorun oluşturmaktadır. Türkiye'de Risk Sermayesi uygulamaları oldukça yeni olmakla birlikte gelecek yıllarda teknoloji sektöründe yaşanacak hızlı büyüme ile giderek önem kazanacaktır. Yatırım ortaklıklarının temel fonksiyonu, küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir havuzda toplayarak değişik menkul kıymetlere yatırım yaparak bu yolla elde edilen kazancı ortaklarına payları oranında dağıtmaktır. Risk sermayesi yatırım ortaklıklarının da temel amacı bu olmakla beraber farklı oldukları konu, sermaye ve faiz kazancı elde etmek amacıyla riskli konulardaki şirketlere yatırım yapmasıdır. Yatırım yapılan girişim şirketleri başarılı olması ve hisselerinin beklenilen ölçüde değer kazanması halinde yatırım yapılan fonlar yüksek sermaye kazancı ile birlikte Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları'na geri dönmektedir. Bu nedenle, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları kar amaçlı kuruluşlar olup gelişmiş piyasalarda ağırlıklı olarak özel sektör yatırımcılarının ilgi duyduğu bir yatırım biçimidir. Bugün Türkiye ekonomisinin başlıca sorunlarına cevap verebilecek bir model olarak risk sermayesi en etkili finanslama yöntemlerinden bir tanesidir ve ana hedefimiz olan ekonomideki büyümeye önemli bir destek model olarak yerini almaktadır.