Non-alkolik yağlı karaciğerli hastalarda ileri evre fibrozisin saptanmasında non-invaziv fibrozis testlerinin tanısal performansı


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: CEMAL FIRAT SUBAŞI

Supervisor: Yusuf Yılmaz

Abstract:

Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında (NAFLD) ileri evre karaciğer fibrozisinin varlığı kötü prognoza işaret eder. Çalışmamız ile biyopsi kanıtlı NAFLD’lı hastalarda ileri evre(F≥3) fibrozisi saptamada beş ayrı non-invaziv skorlama sisteminin (APRI, BARD, FIB-4, NFSA ve FibroMeter™) tanısal performansını karşılaştırmaya çalıştık. APRI, BARD, FIB-4, NFSA ve FibroMeter™ skorlama sistemleri 142 NAFLD hastasına uygulandı. Hastaların karaciğer biyopsilerinin histopatolojik analizi altın standart olarak kabul edildi. Her 5 skorlama sistemi için duyarlılık ve özgüllük belirlemede receiver operating characteristic(ROC) analizi kullanıldı. İleri evre fibrozis için eşik değeri F≥3 alındı. Tanısal performanslar belirlenirken ‘area under the ROC curve’ (AUROC) ‘den yararlanıldı. Skorlama sistemlerinin farklı AUROC değerleri bir kaç farklı testin yardımıyla kıyaslandı. Histopatolojik olarak 142 hastanın; 40’ı (%28,2) F0, 50’si (%35,2) F1, 22’si (%15,5) F2, 20’si (%14,1) F3 ve 10’u(%7) F4 karaciğer fibrozisine sahipti. APRI, BARD, FIB-4, NFSA ve FibroMeter™ skorlarının ileri evre fibroziste duyarlılıkları sırasıyla %70, %73.3, %70, %66.7, %66.7; özgüllükleri sırasıyla %74.5, %66.4, %71.8, %71.8, %74.5 olarak bulundu. Beş skorlama sistemi arasında anlamlı duyarlılık ve özgüllük farkı saptanmadı. Ek olarak skorlama sistemlerinin AUROC’ları da anlamlı fark göstermedi. Çalışmamızda NAFLD hastalarında ileri evre karaciğer fibrozisini saptamada beş non-invaziv testte de birbirine yakın sonuçlar elde edildi. Anahtar sözcükler: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı, fibrozis, non-invaziv skorlar, biyopsi, tanı ABSTRACT The presence of advanced liver fibrosis portends a poor prognosis in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). We sought to compare the diagnostic performance of five non-invasive scores (APRI, BARD, FIB-4, NFSA, and FibroMeter™) for the assessment of advanced stages of fibrosis (F≥3) in patients with biopsy-proven NAFLD. APRI, BARD, FIB-4, NFSA, and FibroMeter™ scores were determined in 142 patients with NAFLD. The histopathological analysis of liver biopsies was taken as the gold standard. Sensitivity and specificity were calculated for each non-invasive test by using receiver operating characteristic (ROC) curve analysis, with a cut-off value of F≥3 for advanced fibrosis. The diagnostic accuracies were assessed by measuring the area under the ROC curve (AUROC). The AUROCs for different non-invasive tests were compared with paired significance tests. At histopathological examination, 40 patients (28,2%) had a fibrosis stage F0, 50 (35,2%) had F1, 22 (15,5%) had F2, 20 (14,1%) had F3, and 10 (7,0%) had F4. Sensitivity of APRI, BARD, FIB-4, NFSA, and FibroMeter™ scores for advanced fibrosis was 70%, 73,3%, 70,0%, 66,7%, and 66,7%, respectively, and specificity was 74,5%, 66,4%, 71,8%, 71,8%, and 74,5%, respectively. No significant differences in terms of sensitivity and specificity were evident for the five non-invasive scores. Moreover, the AUROCs did not differ significantly for all scores. Our study suggests that different non-invasive scores have a similar accuracy for the diagnosis of advanced hepatic fibrosis in NAFLD. Key Words: Non-alcoholic fatty liver disease, Fibrosis, Noninvasive Diagnostic scores, biopsy, diagnosis