Spor pazarlamasının artan önemi ve spor pazarlamasında tutundurma stratejileri: popüler olmayan spor dallarından bisiklet sporu üzerine bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Büşra Bilgiseven

Consultant: ÖZLEN ONURLU

Abstract:

Spor yüzyıllar boyunca insan yaşamının bir parçası olmuştur. Önceleri amatör bir ruhla yapıla spor giderek profesyonelleşmiştir. Küreselleşme, yaşanan ekonomik gelişmeler, teknolojik ilerleme spora maddi boyut kazandırmıştır. Sporun başlı başına bir endüstri olduğu düşüncesi yaygınlaşmış ve bugün milyon dolarlarla ifade edilen dev bir sektör haline gelmiştir. Tam da bu noktada mal ve hizmet üreten her firma, kurum vs. için hayati önem taşıyan pazarlama spor endüstrisinde de önemli bir konuma gelmiştir. Spor pazarlaması sporla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan kurumların ilgi odağı olmuştur. Ancak devamlı büyüyen spor endüstrisinde özellikle Türkiye'de pastadan en büyük payı başta futbol olmak üzere belli başlı spor dalları almaktadır. Bu sert rekabet koşullarında diğer daha az popüler olan spor dallarının daha fazla kişiye ulaşması, takip edilip, gelirlerinin arttırılması için yürütülmesi gereken tutundurma stratejileri vardır. Yapılan ve yapılması gereken tutundurma stratejilerinin belirlenmesi bu tezin konusunu oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında ön çalışma olarak Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Salcano Sakarya Pro-Team ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiş daha sonra 669 kişi ile anket çalışması yapılarak, Türkiye'de bisiklet sporunu geliştirmek ve daha geniş kitlelere yaygınlaştırmakla görevli kurum ve kuruluşlara öneriler getirilmesi amaçlanmıştır. -------------------- Sport has been a part of human life over centuries. Sport with amateur spirit has become prefessional. Globalization, economic developments, technological progress have brought financial dimension to sport. The idea that sport is an ındustry has become widespread and it has become a huge sector that is expressed in millions of dollars today. At this point for every company that produces goods and services, institutions etc. marketing is also important in the sports ındustry like in other industries. Sports marketing has been the center of interest for institutions that are directly or indirectly related to sports. However, same sports such as basketball, volleyball and especially football takes the large part of pie especially in Turkey. Under this rivalry conditions, there are sports marketing strategies that should be carried out in order to increase the income from these sports branches and to reach more people, to follow up and adopt. Determining the marketing strategies to be done is the main focus of this thesis. Within this study, has conducted face to face interviews with Turkey Cycling Federation and Salcano Sakarya Pro-Team as preliminary study. Then with the aim of measure level of the knowledge about cycling in Turkey, the survey was conducted with 669 people. Trying to give advices to authorized institutions in Turkey, was aimed.