Rollenverteilung beim kaufverhalten von Türkisch und Deutschen familien


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration Lectured (German), Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: German

Student: MEHVEŞ GÜLERYÜZ

Supervisor: GÜLPINAR KELEMCİ

Abstract:

İç pazarların doyuma ulaşmasından dolayı artan rekabet koşulları, işletmeleri gittikçe daha çok dışarıya açılmaya ve yeni, doymamış pazarlara ulaşmaya itmektedir. Yeni pazarlara girmek, yeni tüketicilere ulaşmayı da beraberinde getirmektedir. Yeni pazarlardaki tüketicilere ulaşabilmek için, işletmeler, pazarlama stratejilerine ihtiyaç duymaktadır. Farklı pazarlardaki tüketicilerin satın alma davranışları arasında, kayda değer farklılıklar bulunduğundan, pazarlama stratejileri ve programları hedef pazara yönelik geliştirilmeli veya düzenlenmelidir. Farklı pazarlardaki tüketicilerin satın alma davranışlarının ve bu davranışı etkileyen faktörlerin analiz edilmesinin önemi bu nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, türk ve alman ailelerinin satın alma davranışı, kadın ve erkek eş arasındaki rol dağılımı açısından incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Türk ve alman ailelerinin satın alma rol dağılımı arasında farklılık bulunabileceği beklentisi, önceki çalışmaların ışığında gelişmiştir. Bu beklenti doğrultusunda, 11 ürün kategorisi belirlenmiş ve aile satın alma kararlarında kadın ile erkek eş arasındaki rol dağılımı, bu ürün kategorielerinde, satın alma sürecinini üç aşamasında ayrı ayrı olmak üzere, sorgulanmıştır. Türk ve alman aileleri arasındaki olası farklılıkları açıklayabilmek için, alman ve türk kültürünün, bireysellik ve cinsiyet rol dağılımı boyutlarında olmak üzere, kültürel özellikleri de karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Türk ve alman ailelerinin, satın alma sürecindeki rol dağılımı arasındaki farklılıkların araştırılması sonucunda, yeni pazarlara girerken oluşturulacak pazarlama stratejileri için önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Zusammenfassung Der steigende Wettbewerbsdruck, durch die Sättigung der Märkte im Inland, führt zu einer steigenden Internationalisierung. Unternehmen erstreben durch die Internationalisierung neue, ungesättigte Märkte zu erreichen. Neue Märkte erreichen bedeutet neue Konsumenten zu erreichen, was die Ansprache von neuen Konsumenten voraussetzt. Um die Konsumenten im neuen Zielmarkt anzusprechen, benötigen Unternehmen dementsprechende Marketing-Programme. Da das Kaufverhalten der Konsumenten in unterschiedlichen Märkten bemerkenswerte Differenzen aufzeigt, sind diese Marketing-Programme dem Zielmarkt entsprechend zu erstellen bzw. umzugestalten. Hieraus ergibt sich die Bedeutung der Untersuchung des Kaufverhaltens der Konsumenten in unterschiedlichen Märkten und der, das Kaufverhalten beeinflussenden Faktoren. In dieser Studie wurde das Kaufverhalten von türkischen und deutschen Familien aus der Sicht der Rollenverteilung zwischen Ehemann und Ehefrau untersucht und verglichen. Die Annahme, dass Unterschiede in der Rollenverteilung beim Kaufverhalten von türkischen und deutschen Familien bestehen, wurde aus bisher vorhandenen Studien abgeleitet. Es wurden 11 Produktkategorien festgelegt und die Rollenverteilung zwischen Ehemann und Ehefrau bei Kaufentscheidungen in der Familie wurde für diese festgelegten Produktkategorien in den drei Phasen des Kaufentscheidungsprozesses abgefragt. Um mögliche Unterschiede zwischen den deutschen und türkischen Familien begründen zu können, erfolge ebenfalls ein Vergleich der kulturellen Eigenschaften von der türkischen und deutschen Kultur in den beiden Dimensionen Individualismus und Geschlechtsrollenorientierung. Die Erkundung der Unterschiede in der Rollenverteilung zwischen den türkischen und deutschen Familien sollte dazu dienen, dementsprechende Implikationen für Marketingstrategien abzuleiten.