Türk müziği enstrümanı icra eden müzisyenlerdeki postüral problemlerin tespiti, değerlendirilmesi, takip ve rehabilitasyonu


Creative Commons License

Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Islamic History And Arts, Turkey

Approval Date: 2022

Thesis Language: Turkish

Student: HANEFİ ÖZBEK

Supervisor: Mehmet Safa Yeprem

Abstract:

Bu çalışma, Türk Müziği enstrümanı icra eden müzisyenlerdeki postüral problemleri, eldeki modern cihazlardan yararlanarak daha hassas bir şekilde tespit etmek, bunların değerlendirilmesini yapmak, takip ve rehabilitasyonları hakkında bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla ilgili alanda kaynak tarama, ölçüm ve analiz yöntemleri kullanılmış, veriler betimsel olarak sunulmuştur. Müzikle profesyonel olarak uğraşanlar ile müzikle uğraşmayan kişilerin oluşturduğu gönüllüler kontrol ve müzisyen grubuna ayrılmıştır (n=40). Gönüllüler, demografik veriler ve çalışma ile ilgili hususları içeren sorulardan oluşan bir anket uygulandıktan sonra "Medipol Endüstride Sağlık Web Tabanlı Değerlendirme Sistemi"nin (MEDES) istasyonlarında değerlendirilmiştir. Bu istasyonlarda "ayak tabanı basınç analizi", "vücut dengesini değerlendirme", "postür değerlendirme", "el kavrama kuvveti değerlendirme" ve "kas gücü ve hareket analizi" yönünden gönüllüler üzerinde ölçümler yapılmıştır. Müzisyen grubunda müzik aleti çalmaya bağlı kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının başlangıç belirtileri saptanmış; vücut dengesinin kontrol grubuna göre bozulduğu, sol el kavrama kuvvetinin sağ ele göre fizyolojik sınırları aşacak kadar arttığı, sağ ve sol omuzlarda abduksiyon ve fleksiyon yaptıran kasların zayıfladığı, ayaklarda fizyolojik sınırların zorlanmaya başladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak Türk Müziği enstrümanlarından birini çalanlarda yıllar içerisinde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının gelişmeye başladığı bu çalışmada sayısal verilere dayanılarak gösterilmiştir. Çalışmaya dahil edilen müzisyenlerin yaş ortalaması dikkate alındığında, bu tür rahatsızlıkların; erken yaşlardan itibaren görülmeye başladığı, onların meslek hayatlarını olması gerekenden daha önce bitirebilecek bir hızda seyrettiği şeklinde yorumlanmıştır. Müzisyenlerin kas iskelet sistemi hastalıkları konusunda bilgilendirilmeleri, bu amaçla rehabilite edici aktiviteleri de içeren derslerin müzik eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda müfredata eklenmesi, müzik öğrencilerinin belirli periyodlarla sağlık kontrollerinden geçirilerek kas iskelet sistemi rahatsızlıkları yönünden takip edilmesi önerilmiştir.