Global ürünlerin yerel pazara adaptasyon sürecinde kültür-ürün tasarımı ilişkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Fine Arts, Industrial Product Design, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞEM GÜLİN ÇAKIROĞLU

Consultant: HAKAN ERTEM

Abstract:

Tasarım ve kültür arasında etkileşim, tüketim olgusundan yaşam biçimine hatta ulusal kimliğe kadar uzanan geniş bir alanı kapsar. Dünya üzerinde birbirinden farklı insanların, toplulukların yaşam biçimleri, alışkanlıkları, zevkleri ve dolayısıyla tüketim kültürleri dikkate alındığında, hepsinin farklı ihtiyaca sahip olduğu görülmektedir. İhtiyaçların çoğalıp, tüketimin arttığı ve her tür ihtiyaca cevap verebilecek üretim teknolojisinin olduğu bir çağda yaşanmaktadır. Küreselleşmenin etkisinin yoğunluğu gözlemlendiğinde, tasarım ve kültür açısından da çeşitli gelişmeler yaşanmaktadır. Ekonomik, politik ve kültürel alanlarda küreselleşmenin hüküm sürdüğü günümüz koşullarında bazı büyük firmaların tasarımlarını her pazarda tek tip olarak satışa sürme eğilimi farklı kültürlere sahip, yerel pazardaki tüketici tercih ve taleplerini etkilemektedir. Uluslararası firmaların yerel pazarlara hitap etmek için tasarımlarını, o kültürün etkisini göz önüne alarak uyarlama politikası gütmeleri veya tam tersi küreselleşmenin gücünü kullanarak her pazarda aynı ürün stratejisini uygulama yaklaşımlarından hangisinin doğru olduğu günümüzde hala tartışılan bir konudur. Ulusal tasarım politikalarına sahip ve ulusal kimlikleri oturmuş ülke pazarları ile gelişmekte olan ya da az gelişmiş olarak kabul edilen ülke pazarlarında piyasaya giren yeni ürünlere karşı yaklaşım birbirinden oldukça farklıdır. Tüketim alışkanlıkları, toplumların tüketim kültürü, ulusal kimlik ve pazarlama stratejileri, küreselleşme etkisindeki dünya pazarlarında kültür ve tasarım ilişkisinde göz ardı edilmemesi gereken esas öğeler olarak ön plana çıkmaktadır. SUMMARY The interaction between design and culture involves a large field including consumption concept, life sytle as well as national identity. People and societies living in today's world have different life styles, habits, tastes, hence have different consumption culture, leading to several different needs and demand. Today's production technology is able to satifsy almost all the increasing needs in an era during which the consumption is growing at a significant pace. At present, there are several developments in terms of design and culture areas taking into consideration the significant impact of the globalisation. In a period during which the globalisation is gaining significant importance and hence shaping the economy, politics and culture, many multinational firms' approach of introducing standard design in almost all countries impact the local consumer demands and preferences. Today, the validity of the following two approaches adopted by several multinaltional firms is still being discussed: the approach of tailoring design in accordance with the local culture or the approach of introducing standard designs in all countries without considering the impact of local culture. It is observed that the response of the consumers in countries having a national design policy and national identity and in emerging countries and in less developed regions to the newly introduced products in their local market may vary significantly. Consumption habits, consumption culture of societies, their national identity and marketing strategies are the major factors to be taken into account in the assessment of culture and design policies at times when the globalisation dominates almost all markets worldwide.