Katılım bankacılığı ve sukuk (kira sertifikası) : bir katılım bankası örneği olarak Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Gökhan Buldum

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Türklerin, bankacılık faaliyetlerine başlaması 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Dönemi ile gerçekleşmiştir. Daha sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması ile birlikte bankacılık üzerine birçok yenilikler ortaya çıkmıştır. Dünyada 1970’li yıllarda etkisini gösteren katılım bankacılığı, Türkiye’de ilk olarak 1983 yılında çıkan Kanun hükmünde kararname ile özel finans kurumlarının kurulmasına izin verilmesi ile birlikte tanınmaya başlamıştır. 2005 yılına kadar özel finans kurumları olarak adlandırılan katılım bankaları 2005 yılında çıkarılan 5411 sayılı Kanun ile birlikte ‘’Katılım Bankaları’’ unvanını alarak ticari bankacılık faaliyeti gösteren diğer bankalarla daha yoğun bir şekilde rekabet etmeye başlamıştır. Çalışmada, özellikle 2005 yılı sonrası Türkiye’de katılım bankacılığının son durumu, katılım bankacılığı ürünlerinin tanıtımı, katılım bankacılığının Dünya ve Türkiye tarihindeki gelişimi ile birlikte, son yıllarda gözde yatırım aracı olarak görülen sukuk (kira sertifikası) ürünün; tarihi, gelişimi ve türleri anlatılarak Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. bankasının ihraç ettiği kira sertifikaları uygulamalı olarak anlatılmıştır. Anahtar Kelimeler: Katılım Bankacılığı, Faizsiz Finans, İslami Bankacılık, Fon Kullandırma Yöntemleri, Suku ABSTRACT Starting bank facilities in Turkish society are actualized with Ottoman Empire at 19th century. Many improvements have been appeared after found The Republic of Turkey. The participation banking that shows effects at 1970s and firstly at 1983 in Turkey, special finance house was recognized with decree law. The participation banks that were named finance kouse until the 2005, were changed their name “Participatin Banks” after the 5411 law and started to compete with conventional banks. At this thesis study specially after 2005, the last situation of participation banking, introduction of participation banking’s goods, participation banking’s improvement of world and Turkey’s history, favourite investment of late years is sukuk’s history, improvements and types of sukuk are explained  and an example  is explained that exported the certificate of rent at Kuveyt Türk Participation Bank A.Ş. Key Words: Participation Banking, Interest Free Banking, Islamic Banking, Fund Use Methods, Certificate of Rent (Sukuk)