Türkiye sendikal hareketinde farklı bir deneyim: Yeraltı Maden-İş örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: NAİM GÖKTAŞ

Consultant: Miriş Meryem Kurtulmuş

Abstract:

Yeraltı Maden-İş Sendikası, Türkiye sendikal hareketinde vesayetçi anlayışlardan kendisini ayırmayı başarmış, madencilik sektöründe devrimci sendikal yaklaşımı sözü ve pratiğiyle ortaya koymuş bir örnek olarak ele alınabilir. Yeraltı Maden-İş, bulunduğu mücadeleci sendikal gelenek içerisinde dahi özgün yanlarıyla ayrı bir noktada değerlendirilmeyi hak etmektedir ancak pek çok benzer nitelikteki örnekte olduğu gibi üzerine yeterince çalışma gerçekleştirilmemiştir. Bu çalışmada amaçlanan Türkiye işçi sınıfı tarihinde kısa bir süre ömrü olan Yeraltı Maden-İş Sendikasını incelerken neden farklı bir deneyim olarak anılması gerektiğini ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşmak üzere çalışma kapsamında Yeraltı Maden-İş’in faaliyet gösterdiği madencilik sektöründe maden işçilerinin durumu ve bu sektördeki sınıf mücadelesi, Yeraltı Maden-İş’e dair genel bilgiler ve sendikanın anlayışı, Yeraltı Maden-İş’in devrimci sendikal anlayışının somut olarak hayata geçtiği Yeni Çeltek maden ocaklarındaki örgütlülük ele alınmaktadır. -------------------- Yeraltı Maden-İş could be evaluated as an example which separates itself from the paternalistic tradition of trade union movement in Turkey, an example that put forward the revolutionary trade union approach in mining sector with its word and practice. Yeraltı Maden-İş deserves to be evaluated separately because of its different properties even among the trade union tradition based on class struggle. But as in many other examples, not enough studies have been carried out about this unique and different experience. The purpose of this study is to find out why Yeraltı Maden-İş, which had a short life in Turkey’s working class history, should be mentioned as a different experience. To reach this aim, in the scope of this study, the situation of mining workers and class struggle in mining industry, general information about Yeraltı Maden-İş and the unionism perspective of it, and the organizing process in Yeni Çeltek mining quarries which reflects Yeraltı Maden-İş’s revolutionary comprehension will be analyzed.