Örme kumaşların terbiye işlemlerinde karşılaşılan hatalar ve giderilme yolları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Department Of Textile Education, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Mehmet Kurnaz

Consultant: Erhan Öner

Abstract:

ÖRME KUMAŞLARIN TERBİYE İŞLEMLERİNDE KARŞILAŞILAN HATALAR VE GİDERİLME YOLLARI

“Örme Kumaşların Terbiye İşlemlerinde Karşılaşılan Hatalar ve Giderilme Yolları” başlığı altında hazırlanmış olan bu çalışmada pamuklu örme kumaşların terbiye işlemleri sırasında meydana gelen hatalar, hata sebepleri ve hataların giderilmesi için yapılan çözüm önerilerine yer verilmiştir. Bu amaçla tezin ilgili bölümlerinde tekstil lifleri ve tekstil liflerinin temel özellikleri, pamuklu kumaşlar, tekstil yüzeyleri, yuvarlak örme kumaşlar hakkında genel bilgiler verilmiştir. Örme kumaşın hammaddesi olan iplikten meydana gelen hatalar, örme makinesinin sebep olduğu hatalar, boyama işlemlerinde karşılaşılan hatalar, bitim işlemlerinde karşılaşılan hataların çıkış sebepleri incelenerek bu sorunları giderme yolları üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak, tekstil terbiyesinde meydana gelen hataların büyük bir kısmı üretim sisteminden ve terbiye işlemlerinden kaynaklanmaktadır ki bu çalışmada bu hatalar örneklerle anlatılarak, alınacak karşı tedbirler hakkında çözüm önerileri sunulmuştur. ABSTRACT THE DEFECTS THAT OCCUR DURING THE DYEING AND FINISHING PROCESSES OF KNITTED FABRICS AND THE COUNTERMEASURES In this work, entitled “Defects That Occur During the Dyeing and Finishing Processes of Knitted Fabrics and the Countermeasures”, the defect types, the causes for these defects and the countermeasures against these defects which occur during the dyeing and finishing of cotton knitted fabrics, were discussed. For this purpose, a general information on the textile fibres and their basic properties, cotton fabrics, textile fabric structures, and circular knitted fabrics was given in the relevant sections of this thesis. The defects caused by the yarn which is the raw material of knitted fabrics, the defects caused by a knitting machine, the defects caused by the dyeing and finishing processes were investigated, and the actions to be taken to neutralize these defects were considered. Eventually, it was proposed that the majority of defects which occurs during the dyeing and finishing processes was mainly caused by the production system, and the examples of defect types were provided and the countermeasures against these defects were presented in this work.