Türkiye'de ulusal planlama anlayışında dönüşüm:1980 sonrası sürecin dinamikleri üzerine bir değerlendirme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Economics, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: FERHAT ÖZCAN

Supervisor: Nuri Alkan Soyak

Abstract:

TÜRKİYE’DE ULUSAL PLANLAMA ANLAYIŞINDA DÖNÜŞÜM: 1980 SONRASI SÜRECİN DİNAMİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ad-Soyad : Ferhat Özcan Anabilim Dalı : İktisat Program : İktisat Politikası Tez Danışmanı : Prof.Dr.N.Alkan Soyak Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans – Şubat 2008 Anahtar Kelimeler : Kalkınma Planları, 24 Ocak Kararları, Ulusal Planlama 1980 yılı Türkiye için pek çok açıdan dönüm noktasıdır. Başlangıçta bir istikrar programı gibi görünen 24 Ocak Kararları bir dönemin bittiğinin, yeni bir dönemin ve önceki dönemden oldukça farklı politikaların başlangıcının habercisi olmuştur. Sanayileşerek kalkınmaya odaklanmış ithal ikameci süreç, yerini dışa açık ve serbest pazar ekonomisini öngören politikalara bırakmıştır. Bu amaçla sosyo-ekonomik yapı siyasi ve hukuki olarak değişime uğramaya başlamıştır ve AB güdümlü politikalar 1980’lerden günümüze etkinliğini devam ettirmektedir. Neo-liberal politikaların uygulanmaya başlandığı 1980 sonrası süreç ve bu dönemin gelişmeleri çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Sanayi planlarıyla yola çıkan ve son dönem planlarını AB mali yardımlarına göre yapan Türkiye, ulusal dinamiklerini bir tarafa bırakarak, tamamen dış kaynaklı iktisat politikalarıyla kalkınma trenine yetişmeye çalışmaktadır. VARIATION IN TURKEY’S NATIONAL PLANNING INSIGHT: AN EVALUATION OF THE DYNAMICS OF POST-1980 ERA Name-Surname : Ferhat Özcan Faculty : Economics Program : Economic Policies Thesis Advisor : Prof.Dr.N.Alkan Soyak Thesis Type and Date : Masters – February 2008 Keywords : Development Plans, 24 January Decrees, National Planning ABSTRACT The year of 1980 is a transformation point for Turkey with many aspects. 24 January Decrees which was formerly seen as a stability program, was a sign of starting of a new era and implementation of policies which was significantly different than previous era. A period which was focused on industrialization through import substitution policies was replaced by more liberal policies focusing on free market economy. With this respect, socio-economic structure of Turkey has started to change in political and legal aspects and EU-based policies have been effectual since 1980’s. The basis of the study is the duration of initiating neo-liberal policies in Post-1980’s as well as the developments within this period. Turkey has abandoned its national dynamics by making recent plans according to EU financial aids and not by national development programs and tries to follow development path with foreign-based economic policies.