Safvet Mustafâ Efendi’nin Hidâyet-i Mübtedîyân ve Miftâh-ı Lûgat-ı Osmâniyân adlı eseri : metin-terimler dizini-genel dizin-tıpkıbasım


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Esra Ülgen

Supervisor: GÜLDEN SAĞOL YÜKSEKKAYA

Abstract:

Çalışmamızın konusu olan Mustafâ Safvet Efendi tarafından 19. yüzyılda Mısır’da yazılan Hidâyet-i Mübtedîyân ve Miftâh-ı Lûgat-ı Osmâniyân adlı eser bir fihrist, bir mukaddime ve yedi baptan oluşur. Eser, medrese öğrencileri için yazılmış, 97 sayfalık Arapça-Türkçe bir dil bilgisi kitabıdır. -------------------- The work called “Hidâyet-i Mübtedîyân ve Miftâh-ı Lûgat-ı Osmâniyân ” subject of our work, written by Mustafâ Safvet Efendi in Egypt in the 19th century, consists of in index and a preface and seven chapters. The work, written for students of madrasah, is an Arabic-Turkish grammar book including 97 pages.