Türkiye' nin alternatif enerji kaynakları potansiyeli ve ekonomik analizleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: TAHSİN YAMAK

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

TÜRKİYE’ NİN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE EKONOMİK ANALİZLERİ Yetmişli yıllarda yaşanan enerji (petrol) krizleri sonrasında dünya genelinde enerjinin ekonomik faaliyetler açısından vazgeçilmez bir faktör olduğu anlaşılmıştır. Enerjide dışa bağımlı olan ülkeler daha sonraki yıllarda enerjide yaşadıkları dışa bağımlılığının azaltılması konusunda yerli, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi göstermeye başlamışlardır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin diğer bir sebebi ise yenilenemez (konvansiyonel) enerji kaynaklarının yüksek miktarda karbon dioksit salınımı yapması ve bunun neticesinde meydan gelen sera gazı etkisi nedeniyle yaşanan küresel ısınmadır. Bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynakları Dünya ve Türkiye ölçeğinde potansiyel ve kullanım miktarları açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında artış olduğu görülmüştür. Türkiye alternatif enerji kaynakları bakımından potansiyel olarak iyi durumda olmakla birlikte kullanım miktarları ve üretim açısından düşük seviyelerdedir. Dünya genelinde gelecek yıllarda toplam enerji üretimi içerisinde alternatif enerjilerin payının artması beklenmektedir. GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : Tahsin Yamak Field : Economics Programme : International Economics Ssupervisor : Professor Nurdan Aslan Degree Awarded and Date : Master – June 2006 Keywords : Renewable Energy Resources, Biomass Energy, Wind Energy, Solar Energy, Geothermal Energy ABSTRACT THE POTENTIAL OF TURKEY’ S RENEWABLES ENERGY RESOURCES AND ECONOMICAL ANALYSIS After the power (oil) crisis in seveties, it has been recognized that energy is a crucial factor for economic activities. Countries, which have dependancy on energy resources, started interesting in new, clean and renewable energy resources to decrease their power dependancy. Another important factor of increasing attention to the renewable energy resources have greenhouse gases affect causes global warming.Non-renewable energy resources diffuse carbon dioxide highly so that greenhouse gases affect occurs. In the thesis, renewable energy resources were tried to evaluate according to their potential and usage capacity in Turkey. It has been understood that, renewable energy resources have been raising all around the world. Altough Turkey has a big potential of alternative energy resources, usage and production of alternative resources are less than expected. It has been expected that alternative energy resources will increase their share of total energy production all around the world.