AB'ye üyelik sürecinin Türk bankacılık sektörüne etkileri: Parasal birlik ve basel II perspektifinden değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: HAKAN GÜRLER

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

AB’YE ÜYELİK SÜRECİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ: PARASAL BİRLİK VE BASEL II PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Büyük değişimler gösteren Dünya ekonomisi, ülkelerin birbirine yakınlaşması ve çoğu zaman da birlikte hareket etmelerine neden olmaktadır. Küreselleşme olgusu ile milli ve kapalı ekonomiler yerlerini bölgesel entegrasyonlara bırakmış ve eski önemlerini kaybetmeye başlamışlardır. Yaşanan ekonomik ve finansal entegrasyon süreci, genelde Avrupa Birliği ve özelde de Türk bankacılık sistemlerinde birçok değişikliklere yol açmış ve bankacılık sistemlerinin birbirine yakınlaşmasını sağlamıştır. Bu çalışmada Avrupa Birliği sürecinde Türk bankacılık sektörünün yaşadığı değişim ve gelişmeler ile Türk bankacılık sektörünün Avrupa Birliği bankacılığı içerisindeki yeri analiz edilmeye çalışılmıştır. ABSTRACT IMPACTS OF THE EU MEMBERSHIP PROCESS ON TURKISH BANKING SECTOR: AN EVALUATION FROM MONETARY UNION AND THE BASEL II PERSPECTIVE The World economy, undergoing major changes, causes the countries to come closer and mostly act together. With the globalization phenomenon, the national and closed economies are replaced by regional integrations and began to lose their former importance. The on-going economical and financial integration process caused many changes in European Union in general and Turkish banking systems in private and caused the banking systems to converge. In this study, the changes and the developments the Turkish banking sector had gone through during the European Union process, as well as the standing of the Turkish banking sector within the European Union banking is analyzed.