Anne-baba rollerinin Türk dizilerinde temsili


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Aslı Özderen

Supervisor: EMEL POYRAZ

Abstract:

Ailelerin zamanlarının büyük bir çoğunluğunu başında geçirdikleri medya unsurlarından biri olan televizyon dizilerinde, anne-baba rollerinin gerçek hayatla uyumlu olması bireylerin rollerine etkisi konusunda önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada bağımlı değişkenin kadın olduğu televizyon dizilerinden “İstanbullu Gelin” ve “Kadın” dizileri incelemeye alınmıştır. Diziler anne-baba rolleri bakımından incelenmiştir. Betimsel ve sistematik analiz yöntemi kullanılan çalışmada iki dizinin ilk 5 bölümü dahil edilmiştir. Her dizi için karakterler hakkında gözlem yapmak amacıyla özel tablolar kullanılmış ve bulgulara ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda toplumsal cinsiyete ilişkin kadın-erkek rolleri ve buna bağlı olarak anne-baba rollerinin hemen her bölümde belirgin olarak işlendiği görülmüştür. Türk ailesinin yaygın olarak iki tür aile yapısına sahip olduğu düşünülmüştür. Geleneksel aile ve çekirdek aile özelliklerine sahip olan ailelerde, annebaba ve cinsiyet rollerinin sosyal rol kuramının odağı olan cinsiyet kalıpyargılarına, cinsiyet farklılıklarına ve sosyal rollere göre değişebileceği düşünülmüş, Türk televizyon dizilerindeki anne-baba rolleri ile gerçek yaşamdaki rollerin benzerlik gösterdiği sonucuna varılmıştır. -------------------- Being in accord with real life of parent roles in Turkish television series, which is one of the media elements that families spend most their time watching them, is important in terms of the role of individuals. For this reason, the television series of “İstanbullu Gelin” and “Kadın” in which the dependent variable is female were evaluated. This television series have been searched for parents roles. Descriptive and systematic analysis is included in the study, 5 episodes of two television series. It were examined using special forms for each television series and the findings were obtained from the investigation of the television series. As a result of the research, the role of woman and man regarding gender and the roles of the parents appeared in almost every television series. The Turkish family is widely thought to have two types of family structures. It is thought that in families with traditional family and elemantary family characteristics, parents and gender roles may vary both gender stereotypes, gender differences and social roles which are the focus of social role theory. In this respect, it is concluded that parents roles and parents roles in real life are similar in Turkish TV series.