Maden işletmelerinde özel tükenmeye tabi varlıkların vergi mevzuatı ve tms/tfrs açısından envanter ve değerlemesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Özge Hayırlıoğlu

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı küresel dünyada sağlam temellere dayanan ekonomi, ülkelerin kalkınması açısından önemlidir. Ekonomik anlamda kalkınmanın sağlanmasında lokomotif sektörlerden birisi de madencilik sektörüdür. Bu sektörde, insan yaşamında ihtiyaç duyulan enerji elde edilmektedir. Çalışmamızın amacı, madencilik alanında faaliyet gösteren işletmelerin Vergi Mevzuatı ve TMS/TFRS açısından envanter ve değerleme farklılıklarını ortaya koymaktır. Çalışmamızda madencilik hakkında genel bilgilere yer verilmesinin yanı sıra, konu ile ilgili olarak yasal düzenlemeler, bu alanda yapılan muhasebe işlemleri ve son aşamada konunun esasını oluşturan Özel Tükenmeye Tabi Varlıklardaki envanter ve değerleme konularına değinilmiştir. Sonuç olarak, bir maden işletmesi üzerinde yapılan uygulama ile de Vergi Mevzuatı ve TMS/TFRS açısından envanter ve değerleme arasında farklılıklara ulaşılmış olup değerlendirmelere yer verilmiştir. -------------------- The economy based on solid foundations is an important aspect for the development of countries in the global world where competition is intense. One of the locomotive sectors in the economic development is the mining sector. This sector produce the energy needed in human life. The aim of our study is to reveal the inventory and valuation differences of the enterprises operating in the field of mining in terms of Tax Legislation and Turkish Accounting Standards (TAS)/Turkish Financial Reporting Standards (TFRS). In this study, besides the general information about mining, we have also discussed the legal regulations related to the subject, the accounting procedures implemented in this field and at the last stage, the inventory and valuation issues in the depletable assets that represent our subject matter. As a result, it have been found differences between the application made in a mining enterprise and the inventory and valuation made in terms of Tax Legislation and Turkish Accounting Standards (TAS)/Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) and the study included also evaluations in this regard.